НАЧАЛО » анализи

Драстичното поскъпване на СО2-емисиите в ЕС срива конкурентоспособността на въглищните и газовите мощности

fb
3E news
fb
27-08-2018 03:59:00
fb

Във връзка с ръста на цената на въглерода (carbon price), на европейските пазари са се увеличили експлоатационните разходи на електроцентралите на въглища и газ (въглищни и газови електроцентрали). В Европа действа система на търговия с емисии (EU Emissions Trading System), в рамките на която се определя максималният обем на емисии (квоти), а разрешенията за емисии се емитират в рамките на определени аукциони (търгове) и се организирана търговия с тях на пазара.

Британската компания Sandbac е изчислила, че преодолявайки границата от 20 евро на тон, европейският въглероден пазар е довел енергийните пазари до повратна точка. Зад този обрат общите разходи за единица електроенергия от новите слънчеви и вятърни електроцентрали в континенталната част се оказват под специфичните оперативни (само) разходи от вече действащите въглищни и газови електроцентрали. „Днес европейската цена на въглерода достигна 20 евро. Нашият анализ показва нарастването на цените на въглерода, въглищата и природния газ, което означава, че за пръв път слънчевата и вятърна енергия, произведени на сушата могат да се конкурират с краткосрочните разходи за производство на електроенергия от съществуващите въглищни и газови мощности“, смятат от  Sandbac.
 
Sandbag не отчита всички оперативни разходи, а само горивните разходи и плащането за емисии от въглищните и газови мощности, сравнявайки ги с еднократните цени, определени в зависимост от резултатите от конкурсите от слънчева и вятърна енергия.

На графиката е показано именно такова сравнение. От началото на 2017 г. посочените разходи за производство на електроенергия на основата на въглищата са се увеличили със 72 % до 46 евро за МВтч, а от газови мощности – с 43 евро до 49 евро за МВтч. Това изчисление се базира на данни на пазара от четвъртък когато цената на СО2 е била 20,42 евро за тон.

За сравнение се посочва, че в Германия например цените на енергията от вятър и слънце са били ниски през 2017 г. и са останали такива и през 2018 г. - около 38 евро за МВтч.

Ръстът на разходите за единица произведена енергия във въглищната и газова енергетика се обуславя не само от ръста на цените на въглерода, които за година са нараснали четири пъти, но и от ръста на цените на въглищата и газа. Например цената на въглищата в Европа от януари 2017 г. са се увеличили с 30 %. Тъй като отделянето на емисии от въглищните мощности са съществено повече от газовите , много от мощностите ще преминат от въглища на  газ. Това на свой ред ще подпомогне по-нататъшния ръст на търсенето и на цената на синьото гориво, което още повече ще влоши икономическите показатели на газовите мощности, в сравнение със слънчевата и вятърна енергетика.

Това е новосъздала се ситуация в европейската енергетика и съдейки по всичко е само началото. Повечето експерти прогнозират по-нататъшен ръст на цената на СО2, например Carbon Tracker очаква през следващата година достигане на 35 евро на тон.

В краткосрочно бъдеще, такъв бърз ръст на цената на въглерода ще доведе до ръст на цените на едро на електроенергията, което се наблюдава и сега. Възможни са негативни последствия за енергоемките производство, такива като например стоманодобивните. От друга страна дадената ситуация подпомага отказа от въглищни мощности, към което се стремят повечето европейски страни, а също така стимулира разпространението на ВЕИ.

 

https://sandbag.org.uk/2018/08/22/new-wind-solar-vs-existing-fossil/

 

Вижте също: https://www.carbontracker.org/reports/carbon-countdown/

 

https://sandbag.org.uk/project/coal-to-clean/

ВЕИ
въглищни електроцентрали
газови електроцентрали
цени на емисии
СО2
търговия с емисии
По статията работи:

Маринела Арабаджиева