НАЧАЛО » анализи

Взехме 2,7 млн. лв. от ЕС, за да проучим къде бъркаме с еврофондовете

Добрият стар извод от скъпото анкетиране на 60 000 души на 53 кръгли маси е, че бюрокрацията трябва да се облекчи

fb
3E news
fb
21-01-2014 09:04:00
fb

Огромна бюрокрация, масово бавене на авансовите плащания за проектите, различни изисквания на управляващите органи по различните програми, двойни стандарти за администрацията и бенефициентите, трудности при кандидатстването, трудности при отчитането, крайна необходимост от въвеждане на електронно обслужване и в българската практика по сертифициране на средствата от еврофондовете и т.н. Това е мнението на повечето български бенефициенти и неуспели кандидати за финансиране по европроекти, взели доброволно участие в официално правителствено допитване за проблемите пред усвояването на еврофондовете от първия програмен период.

До болка научени уроци

Резултатите от проучването бяха оповестени днес по време на обществена дискусия под патронажа на вицепремиера по еврофондовете Зинаида Златанова, където тя отговори на наболели въпроси на бизнеса и общините за сериозните процедурни проблеми, с които се сблъскват в хода на проектите. Срещата, на която вицепремиерът остана около час, след което си тръгна, бе последната заключителна част от Национална кампания „Научени уроци“, за която България е получила 2,7 млн.лв. по проект в Оперативна програма „Техническа помощ“ на ЕС за стария планов период.
Бенефициент на евросредствата е Централният информационен офис с неговите 27 областни информационни центрове. Те са организирали 53 кръгли маси из страната по темата, в които са участвали ипопълнили анкети над 63 000 потенциални и реални бенефициенти по проекти.

Това съобщи Мария Димитрова, директор на Дирекция „Информация и системи за управление на средствата от ЕС“ към Министерски съвет. За 3eNews тя обясни, че поисканата по проекта сума е била по-голяма, но Еврокомисията я е редуцирала до 2,7 млн. лв. Самият порект естартирал през 2011 г. и трябва да приключи през 2015 г.

Властта: Очаквахме точно тези резултати

„Това ще ни послужи да се поучим от грешките си, допуснати през първия програмен период. Резултатите обаче са каквито очаквахме и каквито сме диагностицирали.“, започна презентацията си Златанова. Основният извод от отговорите на анкетираните не е изненадващ – да се намали бюрократичната тежест. С други думи това означава, че ЕС плаща на администрацията да научи важни уроци, които тя си знае, но чака да й ги кажат, за да се поправи.

Поради пренаситения работен график на вицепремиера дискусията премина в обратен ред, като първо бяха задавани въпроси, а през втората половина от срещата на аудиторията бяха представени „научените уроци“.

Администрацията бави плащанията

Бенефициент на евро средства по малък социален проект зададе въпроса: „Докога държавата ще прилага двоен стандарт за бенефициенти и администрация? От една страна ядминистрацията иска от кандидатите да спазват стриктно изискванията и сроковете и безапелационно наказва и най-малкия пропуск в проекта, а в същото времедържавата в лицето на министерствата - управляващи програмите, безнаказано бавят с месеци авансовите плащания по проектите?“ Вицепремиерът призна, че това действително е така, но ще се вземат мерки, за да не е чак така. После обясни, че аАдминистрацията действително бави плащанията по проекти, тъй като става така, че големите суми се струпват в края на годината и парите в бюджета са свършили. Имало вече съществено подобрение на разплащанията в сравнение с началото на първия период. Все пак управляващите работели по въпроса за съкращаване на сроковете за администрацията.

Бенефициентите обаче са категорични, че дори и да не разполага със средства, държавната администрация трябва да им посочва индикативен период, в който плащането ще бъде извършено, за да могат бизнесът и общините да си направят финансовата сметка.

Да се намали бюрокрацията

„Целта ни е чрез значително намаляване на бюрокрацията да постигнем увеличаване на сертификацията“, увери вицепремиерът, отговаряйки на въпроса защо е нужно по всички нива и инстанции в хода на проекта бенефициентите постоянно се изправят пред бюрократични спънки. Най-тромаво пък се реализират проекти, при които се налага да минат през няколко различни министерства, които управляват други оперативни програми при другиизисквания и бюрократични изисквания. Бенефициентите искат кога най-накрая различните държавни институции ще работят синхронизирано? Всеки вече се е сблъсквал с абсурдни ситуации, когато ведомства си противоречат и връщат проекти заради изпълнени в тях препоръки от предишни министерства.

„Тези неща се знаят и по въпроса се работи. Но нека е ясно, че когато се предоставят публични финанси, трябва да се спазват строги правила и процедури. Няма да има компромис за никой, който си позволи да злоупотреби или да прави сериозни грешки с европейски средства.“, отговори ЗинаидаЗлатанова. И предупреди: „Така е, по-голямата свобода върви наред с по-голяма отговорност. Готови сме да опростим максимално правилата, но ако нещата не вървят, ще върнем ограниченията“.

Ведомствата да синхронизират правилата

Най-много се оплакват кандидатитеза финансиране, чиито проекти трябва да минат през няколко министерства за съгласуване от управителните органи по различните оперативни програми. Получава се така, че всичките имат различни изисквания и условия и връщат многократно проектите на хората за изпълнени от тях препоръки от администрациите в предишните министерства. „В такива случаи си казваме: „Никога повече!“, разказа жена, която се е сблъсквала с българския „Параграф 22“. Проблемите с липсата на синхрон в изискванията на ведомствата били по цялата верига – от одобрьяването на проектите - до отчитането им. „Едното министерство одобрява, а другото отхвърля“ Докога така?“, питат бенефициентите.

„Вашият проект сигурно е малък и ви е за първи път“, предположи Златанова. Тя посочи, че винаги, когато малка организация реализира първия си проект, отчитането й минава през повече организации, включително и такива извън България и отделно всяка от тях проявявала склонност да бюрократизира. Вицепремиерът препоръчва на кандидатите и бенефициентите да се обръщат за съдействие и препоръки към областните информационни центрове, за да получат от служителите полезни логистични съвети. „Явно хората не знаят за информационните центрове и още през първата половина на годината

От юли обещават електронна система за обслужване на проекти

Електронното кандидаттване трябва да бъде въведено от всички държавни органи за проекти по еврофондовете, настояват още кандидатите. В това отношение България е на опашката в ЕС. Трябва да може по интернет да се кандидатства, да се осигури двустранна електронна връзка между бенефициента и администрациите, електронно да се дават препоръки и електронно да се отчитат проектите.

„Това ще стане от юли и в рамките на няколко месеца ще задължим всички управляващи органи по програми (министерствата) да въведат електронна система за кандидатстване, обслужване и отчитане на европроекти.“, обеща Мария Димитрова. Формулярите за попълване ще бъдат унифицирани и точките с изискванията в тях вече няма да са изненада.

Предвижда се системата да се свърже с НАП, за да могат данъчните бързо да получават информация за бенефициентите по европрограми, а кандидатите да ползват възможностите на електронната база данни на НАП за собствените си документи.

Оценяването на селски проекти ще си остане субективно

Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) съдържа най-субективни критерии за оценяване от договарящите органи. На въпроса докога този субективизъм по отношение на селските проекти ще продължи, вицепремиерът заяви, че най-вероятно това няма да се поправи и през новия програмен период. „Въпреки стремежът ни да уеднаквим регламентите по селските проекти, това няма как да стане, тъй като са различни и регламентите в ЕС. И в новия период най-вероятно правилата ще останат в някаква степен различни“, призна тя.

Евросредствата не са балансирани за страната

От КТ „Подкрепа“ поставиха пред управляващите проблема с неравномерното разпределение на европейските помощи в страната и ако това продължи и през новия програмен период - огромната разлика между бедни и богати региони ще се задълбочи, а демографските проблеми съвсем ще се изострат. От синдиката се позоваха на популярно вече изследване, според което общините в Южна България са били доста по-активни от тези в Северозападна България, който постепенно се е превърнал в най-бедния регион в ЕС. Неравностойното използване на възможностите за еврофинансиране са довели до концентрация на голяма част от нашето население в няколко големи градове за сметка на други, които се обезлюдяват и затъват. Златанова призна, че има и такъв проблем. Тя напомни, че през новия програмен период ще имаме интергирана териториална интервенция за развитие на бедните региони с пилотен проект точно за Северозападна България, по която има и правителствен проект.

Да се уеднаквят процедурите за финансовите корекции

Бенефициентите искат да знаят още кога ще се уеднаквят процедурите по финансовите корекции заради обществените поръчки ов общинските проекти? Няма ли начин да се отхвърлят веднага неоснователните обжалвания на тръжните процедури, които се правят за отмъщение от неуспели кандидати с едничката цел да пречат. В качеството си на правосъден министър и юрист Златанова посочи, чеза съжаление това няма как да се избегне, защото обжалването е право на всеки и то не може да се отнеме

Органите да отговарят защо отхвърлят проектите

Администрациите трябва да се задължат да изпращат обратна информация за движението на проектите, както и обяснения защо са били приети или отхвърлени, настояват още кандидатите. Управляващите органи да спазватработните програми, а при актуализиране, отрано да информират индивидуално бенефициентите Да се осигури достъп в системата до оценката на собственото проектно предложение и веднага след сключване на договора по проекта да се проведе обучение на бенефициента.

От сдружението на общините похвалиха доклада, че в него има много нелицеприятни неща, казани от бенефициентите. От там сенадяват предложенията и и критиките да бъдат взети предвид. По Споразумението за партньорство правителството също ги е приканило за препоръки, но в много оперативни програми или приоритетни оси те не са вкарани. Бенефициентите очаква да има публично представяне на всички приоритети. 

Златанова е доволна, че са усвоени 64% от еврофондовете

„Сертифицираните средства от еврофондовете за първия програмен период на членство върви много добре“, информира вицепремиерът Златанова. Към момента страната е усвоила 63,89% от ресурса за първите 7 години, а останалите почти 36% от европарите трябва да бъдат сертифицирани до края на 2015 г., когато изтича гратисния период

„Новите програми ще стартират тази година, въпросът е кога?“

На въпрос на 3eNews кои от новите оперативни програми ще стартират тази година, Златанова отговори: „Би трябвало по всичките да бъдат отворени процедури, въпросът е кога?“ Това нямало как да се знае поради забавянето на законодателната рамка на ЕС, което пък бави и приемането на нашите регламенти. Със сигурност обаче ще стартират процедурите по новите програми „Транспорт“ и „Развитие на човешките ресурси“. Бенефициентите по тях са министерствата и администрациите към тях. „Държавата не може да рискува да пуска процедури преди одобрението на самите програми, защото после трябва да се довършват нещата. „България е в първата група по напредък на документите по бъдещото Споразумение за партньорство с ЕС и няма никаква опасност от забавяне“, категорична бе Златанова.

 

ЕС
еврофинансиране
Зинаида Златанова
еврофондове
кампания "Научени уроци"
Централен информационен офис
бенефициенти
препоръки
грешки
По статията работи: