НАЧАЛО » анализи

България в международните класации през 2013 г.- икономически по- стабилна, но по-корумпирана

fb
3E news
fb
28-12-2013 09:59:00
fb

 

През 2013 г.  докладите на водещи международни организации оценяват икономическото развитие на страните. Детайлният преглед на основните индекси показва, че сред най-добре оценените условия у нас са макроикономическата стабилност, нивото на данъците и свободата на търговията. От друга страна слабите места на България са регулациите за бизнеса, дейността на институциите и нивото на корупцията. Оставаме уязвими и по отношение на иновациите и развитието на бизнеса. Това показва обзор на отдел „Икономически анализи и политика” в БТПП на някои от по-известните индекси и класации, представени през 2013 г., и позицията на България в тях.

 

България е станала по-конкурентна по ниво на данъци и свобода на търговията

 

След обзор на някои от по-известните индекси и класации, представени през 2013 г., можем да посочим, че България е подобрила позициите си в:

 

    - „Индекса на глобалната конкурентоспособност 2013-2014” (http://reports.weforum.org/the-global-competitiveness-report-2013-2014/), където страната ни заема 57-мо място, изкачвайки 5 позиции спрямо доклада 2012-2013 (62-ро място). За поредна година от критериите, включени в индекса, най-добра оценка получаваме за макроикономическата стабилност, а най-лоша за дейността на институциите.

 

    - „Индекса на право на собственост” (http://www.internationalpropertyrightsindex.org/ranking), който поставя страната ни на 49-та позиция от общо 130 държави, а година по-рано мястото ни е 62-ро. По-добрата оценка за България е заради положителната промяна по подиндекса „право на физическа собственост”.

 

     - Класацията „Най-добри страни за бизнес” (http://www.forbes.com/fdc/welcome_mjx.shtml), където България се изкачва на 42-ра позиция през 2013 г. от 49-та. По-благоприятното ни място се дължи на оценката за „функциониране на фондовия пазар” – на 5-то място сред общо 145 държави.

 

    - "Индекса на икономическата свобода” (http://www.heritage.org/index/ranking), при който България напредва с едно място – на 60-та сред 177 държави. позиция в доклада от 2013 г. спрямо на 61-во място през 2012 г. В оценката за България по този индекс не се наблюдава значителна динамика през последните 5 години.

 

Слизаме стремително надолу по бизнес регулации и условията на правене на бизнес

 

Обезпокоителни остават резултатите за България в някои от обявените доклади през 2013 г., според които България влошава мястото си в международен аспект:

 

     - В „Класацията на световната конкурентоспособност” (http://www.imd.org/uupload/IMD.WebSite/wcc/WCYResults/1/scoreboard.pdf) сме на 57-мо място, при 54-та позиция в предишното издание. Страната ни остава в дъното на подреждането сред 60-те участващи държави. От страните членки на ЕС единствено Хърватия има по-лоша позиция от нашата.

 

    - В индекса за „Икономическата свобода по света” (http://www.freetheworld.com/2013/EFW2013-complete.pdf) отчитаме също значителен спад за България: 49-то място – при 45-то в доклада от 2012 г. и 28-мо в доклада от 2011 г. При всички субиндекси оценката за България се влошава, но най-лошо е представянето ни по критерия за „бизнес регулации”, където сме на 100-на позиция.

 

    - В доклада „Doing Business 2014” (http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/bulgaria) страната ни е на 58-мо място сред 189 държави по „Индекс на правене на бизнес”. Отбелязваме макар и слаб спад спрямо предходния ревизиран доклад, когато България е на 57-мо място. Най-лошо е класирането ни по подиндексите „свързване с електричество” и „получаване на разрешение за строеж”, за които са нужни приблизително между 3 и 5 месеца.

 

    - По „Индекс на възприятие на корупцията” (http://www.transparency.org/cpi2013/results) сме на 77-мо място при 75-то място година по-рано. За втора поредна година с по-лоша позиция от нас сред страните членки на ЕС е само Гърция.

 

БТПП напомня, че тези индекси и класации са важен ориентир за областите, в които България трябва да извърши промени за по-добра бизнес среда и повече инвестиции.

бизнес
класации
индекс
позиция
България
БТПП
По статията работи: