Антон Славов, ЕСО: Партньорството между науката и бизнеса е шанс за прилагане на съвременните технологии в модернизиращия се енергиен сектор

Електроенергийният системен оператор активно се включи в Енергиен форум 2018

Председателят на УС на ЕСО Антон Славов благодари в приветствието си към форума за академичната подкрепа отстрана на членовете на съюза
Източник: ЕСО ЕАД
5 Виж всички снимки

Проектите от общоевропейски интерес, които реализира ЕСО, се вписват в посланията на българското председателство - Европа на конкурентноспособността и Стабилен Европейски енергиен съюз, чрез насърчаване изграждането на липсващата инфраструктура с оглед преустановяване изолацията на част от държавите-членки от европейските газопреносни и електропреносни мрежи. Динамиката на тези процеси е в унисон с европейските приоритети и категорично се нуждае от висококвалифицирани специалисти. Електроенергийният системен оператор /ЕСО/ активно участва в редица европейски иновационни програми, които целят научните достижения да намерят своето практическо приложение.

Това подчерта председателят на Управителния съвет на дружеството Антон Славов в приветствие към участниците в тазгодишното издание на Енергийния форум, организиран от Научно-техническия съюз на енергетиците в България, като благодари за академичната подкрепа отстрана на членовете на съюза.

„Възпитаниците на Електротехническите факултети на Техническите университети в страната са много ценен ресурс за кадровото обезпечаване на българската енергетика“, изтъкна в приветствието си Антон Славов. Той подчерта, че партньорството между науката и бизнеса е от съществено значение за адекватното прилагане на съвременните технологии в непрекъснато модернизиращия се енергиен сектор. „Динамиката на тези процеси в унисон с европейските приоритети, категорично се нуждае от висококвалифицирани специалисти“, продължи председателят на УС на ЕСО Антон Славов. Той изтъкна участието на дружеството в два ключови научно-изследователски проекта на Европейския съюз, финансирани от програмата „Хоризонт 2020“- CROSSBOW и FLEXITRANSTORE.

"ЕСО стана стратегически партньор по международния проект „CROSSBOW“/КРОСБОУ/ и домакин на първата среща на консорциума, която се проведе в България през есента на миналата година под патронажа на министъра на енергетиката Теменужка Петкова. Общата стойност на проекта е над 21 милиона евро, от които над 17 милиона евро е безвъзмездното съфинансиране. Близо 623 хиляди евро ще получи ЕСО за изпълнение на дейности в рамките на проекта. „CROSSBOW“/КРОСБОУ/ е един от най-важните иновационни проекти на Европейския съюз в областта на интелигентните мрежи. Той има за цел да предложи споделено използване на ресурси за насърчаване на трансграничното управление на непостоянните източници на възобновяема енергия и съоръженията за съхранение, способствайки за по-широко разгръщане на незамърсяващи енергийни източници, съкращаване на мрежовите експлоатационни разходи и увеличаване на икономическите ползи от екологично чистата енергия и от съоръженията за съхранение", обясни Антон Славов.

В началото на ноември 2017 година ЕСО стана партньор и в международния проект FLEXITRANSTORE/ФЛЕКСИТРАНСТОР/, припомни той. Проектът се изпълнява от консорциум от 28 организации и също се финансира от европейската програма за научни изследвания и иновации "Хоризонт 2020". В него са включени четири оператора на преносни мрежи - от България, Гърция, Кипър и Турция.

"FLEXITRANSTORE /ФЛЕКСИТРАНСТОР/ има за цел да развие следващо поколение гъвкава енергийна мрежа, която да осигури техническа основа и подобряване на съществуващия европейски вътрешен енергиен пазар. Тази гъвкава енергийна мрежа е насочена към възможността на електроенергийните системи да поддържат качествени услуги в условия на бързи и големи промени в предлагането или търсенето. Ще бъдат използвани набор от най-съвременните информационни и комуникационни технологии, и подобрения в контрола , а същевременно се увеличи полезността на съществуващата инфраструктура", подчерта председателят на УС на ЕСО. Той добави, че общият бюджет на проекта е близо 23 милиона евро. За изпълнение на дейностите по него ЕСО ще получи безвъзмездно над 290 хиляди евро.

На 1 юни тази година ЕСО и партньорите в FLEXITRANSTORE/ФЛЕКСИТРАНСТОР/ обсъдиха в София напредъка по проекта и набелязаха плана за следващите периоди. Домакин на срещата беше Техническият университет в София, отбиляза Славов.

Председателят на УС отбеляза в приветствието си усилената работа на ЕСО по програмата за развитие на електропреносната мрежа. "Разширяването и подобряването на енергийната инфраструктура са особено съществени в контекста на новите предизвикателства. Знаете, преди дни Европейската комисия, Европейският парламент и Съветът на ЕС се договориха делът на възобновяемите енергийни източници в страните от ЕС да достигне 32% от общия енергиен дял до 2030 г. Регулаторната рамка включва възможност за преразглеждане през 2023 г. Перспективата налага да се мисли и работи за включването и балансирането на новите енергийни източници", заяви експертът.

Славов подчерта, че Електроенергийният системен оператор активно работи за развитие на електропреносната мрежа в страната и региона: "Дружеството навлезе в съществения етап от реализацията на петте проекта от общоевропейски интерес, които се осъществяват с европейско съфинансиране. През есента на миналата година те станаха част от меморандума за допълване на инициативата за газова междусистемна свързаност в Централна и Югоизточна Европа. Направените допълнения целят създаване на конкурентен регионален енергиен пазар, за да се гарантира сигурността на електроснабдяването на възможно най-ниската цена за потребителите".
 
Днес дискусията за необходимостта от нови ядрени мощности в Европа отново е на дневен ред. Темата за възобновяемите енергийни източници се разглежда като единствена алтернатива на въглищните централи и начин за постигане целите на ЕС по пакета „Чиста енергия за всички европейци. Вашите научни разработки и изследвания са от ключово значение за решаване на проблемите на дневен ред в енергийния сектор", заяви още председателят на УС на ЕСО. Той ЕСО. Председателят на НТСЕБ професор Бончо Бонев благодари за оказаната подкрепа и за ползотворното сътрудничество.

Част от научната програма на Енергийния форум 2018 беше докладът на Стефан Сулаков от ЕСО на тема „Влияние на метеорологичните условия върху технологичните загуби на въздушните електропроводни линии.“ В рамките на тазгодишното издание на Енергийния форум беше отбелязана и 70-годишнината от създаването на Катедра Топлоенергетика и ядрена енергетика към Технически университет-София.

 Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
1 коментари
  • 0 0
    1
    Мишшо
    Отчитат проекти, които не са спечелили. Навлезли в етап...!!??. По скоро забавени с цел корупция!
    Напиши отговор