Анализ на ефектите от навлизането на модерната търговия на пазара на храни и напитки в България*

Според изследването на ИПИ ефектът от търговските вериги е повече положителен, а в най-лошия случай е неутрален - затварят малки квартални магазини, но се появяват специализирани


Николай Вълканов, Институт за пазарна икономика*


В годините, в които наблюдаваме най-значително разрастване на броя обекти на модерната търговия (2006, 2008, 2009, 2013 г.), се забелязва и най-сериозният ръст в оборотите, който не може да се обясни изцяло с повишено потребление или инфлация. Когато тези два фактора се изолират, ефектът от изсветляване на търговията на дребно се оценява на 5 млрд. лв. за периода 2004-2013 г., а данъчният ефект по линия на допълнително събрания ДДС - на 1 млрд. лв. внесен ДДС за периода.

Положителни фискални ефекти от търговските вериги

Данъчните ефекти от присъствието на големите вериги не се изчерпват само с изсветляване на търговията и повече внесени косвени данъци. От 2007 г. досега десетте най-големи търговци с храни на дребно са внесли близо 475 млн. лв. данъци и осигуровки върху възнагражденията на служителите си. Към тези числа трябва да се прибавят и приблизително 78 млн. лв. платени корпоративни данъци на база данни от търговските вериги. Кумулативният ефект върху фиска от внесените преки и косвени данъци и от изсветляването на част от търговията с храни за периода 2007-2013 г. се изчислява приблизително на 1,93 млрд. лв. или 1,3% от данъчно-осигурителните приходи в консолидираната фискална програма за същия период.

Положителни ефекти върху пазара на труда

Търговските вериги оказват сериозен ефект върху българския пазар на труда. Десетте най-големи вериги дават работа на над 23 000 души към края на 2013 г. Това е около 6% от всички заети в сектора на търговията, като наетите в десетте най-големи вериги получават средно с 38% по-големи брутни възнаграждения спрямо останалите в сектора - или 1048 лв. месечно възнаграждение спрямо 759 лв. на месец в останалите магазини.

Положителни ефекти върху хранителната индустрия

Съществува набор от доказателства, че възходът на веригите влияе позитивно върху хранителната индустрия като цяло (особено от гледна точка на потребителя), а и върху веригата на доставки. Те стимулират конкуренцията, ефективността, иновациите, потребителския избор, пазарната експанзия и връзките с други сектори на икономиката, а също подпомагат трансфера на знания и умения.

Модерната търговия в България води началото си от първата половина на 90-те години, като от година на година конкуренцията в сектора се изостря все повече. Към момента Топ 10 на веригите по приходи заемат около 30% от пазара, а останалите почти 70% се държат от по-малки и регионални вериги и самостоятелни магазини.

Положителни ефекти за потребителите

През последните 5 години конкуренцията в модерната търговия е толкова мощна, че цели 5 инвеститора излязоха от българския пазар, една верига смени 3 пъти собствеността си, а няколко бранда са закрити. Тези процеси, както и бизнес моделите на компаниите, доведоха до редица положителни ефекти за потребителите.

Резултатите от проучването на ИПИ, а и от други изследвания сочат, че търговските вериги предлагат основни хранителни продукти на по-ниски цени в сравнение с останалите магазини. В същото време асортиментът им е значително по-голям - докато малките магазини предлагат средно по 500 вида стоки, то средният брой артикули в дискаунтърите е 1300, в супермаркетите е 12 000, а в хипермаркетите стига до 35 000 вида.

Друг съществен ефект от потребителска гледна точка е качеството на стоките. Според редица проучвания, цитирани в доклада на ИПИ, качеството на продуктите в големите вериги е по-високо от това в традиционните канали за търговия.

Модерната търговия обикновено налага свои стандарти, които често надхвърлят държавните такива в съответните държави. В България, Полша и Румъния качеството е другата важна причина освен цената, поради която потребителите насочват част от покупките си към веригите

Положителен ефект върху сектора на услугите

Извън еднократните инвестиции и работните места, които търговските вериги създават при отварянето на нови обекти, те имат постоянни разходи, които захранват други дейности в сектора на услугите и по косвен път спомагат за разкриването на нови работни места в икономиката. Освен значителните разходи за комунални услуги, веригите формират и 3,6% от рекламния пазар, 2% от пазара на частните охранителни услуги в страната, създават пазар на недвижими имоти за над 10 млн. лв. на година, а също и пазар на почистващите услуги за 4-5 млн. лв. годишно. Към теях могат да се прибавят и по 4,2 млн. лв. на година за телекомуникационни услуги, 3 млн. лв. за поддръжка на софтуер и хардуер, 2,4 млн. лв. за счетоводни и данъчни услуги, 2,2 млн. лв. за банкови услуги, 1,6 млн. лв. за счетоводни услуги и др.

Положителен ефект за българските производители и доставчици

Анализът на ИПИ показва, че средният дял на оборота в десетте най-големи търговски вериги на стоките от български производители или дистрибутори, се движи около 72% в периода 2007-2013 г. В цели продуктови групи българското производство е абсолютен монополист или държи значителен пазарен дял (като например охладено и замразено пилешко месо, бяло саламурено сирене, кашкавал, лютеница и пр.).

Благодарение на партньорството си с търговските вериги, възможностите, които получават българските производители, могат са се обобщят така: супермаркетите представляват ефикасен и мощен пазарен инструмент за диверсификация на продукцията (например, ако един малък магазин предлага няколко десетки артикула млечни продукти, то един хипермаркет предлага стотици такива артикули) и за понижаване на разходите за потребителите. По този начин веригите предоставят на производителите достъп до по-голям и по-разнообразен пазар.

Ефекти върху сдружаването и сътрудничеството по веригата на доставки

Днешното предизвикателство към малките производители е сдружаването. Това означава общо предлагане, пласиране и инвестиции на трупи от производители на някакви продукти, което им дава възможност да стъпят в големите вериги, а нишовото производство и таргетиране на определени потребителски изисквания им гарантира трайно присъствие в по-малките търговски обекти.

Интересен пример за реакция в това отношение е Чехия. Там изискванията на веригите за количество и разнообразие на продуктите се превръщат в движещ мотив за създаването на организации на производителите на плодове и зеленчуци. Тези организации спомагат за преодоляването на проблемите с недостатъчния обем на продукцията и липсата на инвестиционен капитал у малките производители. Участниците в подобни организации се ползват от обща инфраструктура за съхранение, сортиране и пакетиране, както и от нарасналата пазарна сила в преговорите с веригите.

Сътрудничеството между международни търговски вериги и местни фирми би могло да обхване цялата верига на доставки. Пример за това е Индонезия, където група от организации на малки производители на пъпеши, международна верига супермаркети, компания за семена и препарати, специална правителствена програма и специализиран търговец на едро, затварят веригата производство-доставка-реализация.

Положително отражение върху конкурентността

Заключението от проучването е, че ефектът от развитието на търговските вериги върху традиционната търговия у нас е двустранен. От една страна част от малките обекти не издържат на конкуренцията, но от друга се отварят нови възможности за специализирани магазини. Като цяло нетният ефект върху пазара на труда не е негативен, а в най-лошия случай е неутрален по отношение на броя на заетите в търговията на дребно с храни, напитки и тютюневи изделия.

Местните производители и доставчиците са поставени пред необходимостта да се съобразяват с нови условия и да полагат повече усилия да бъдат конкурентоспособни, ефективни и иновативни. От всички тези промени в сектора най-големият победител са потребителите, за чието внимание се борят все повече играчи, които се стремят да предоставят по-добра продукция и услуга на по-ниска цена.

*Пълния текст на анализа на ИПИ може да се прочете на http://ime.bg/bg/articles/analiz-na-efektite-ot-navlizaneto-na-modernata-tyrgoviya-na-pazara-na-hrani-i-napitki-v-bylgariya/Коментирай
Изпрати
Антибот
Презареди
* Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
0 коментари