НАЧАЛО » анализи

Аларма: Минералните води изтичат

Дори София ползва едва 15% от богатството на изворите си

fb
3E news
fb
21-01-2014 03:59:00
fb

Безкрайно богатство на минерални води. Безкрайно безхаберие. И ако става дума за малка община с нисък бюджет, разбирам. И ако става дума за липса на инвеститорски интерес, разбирам. Но в столицата, най-големият град, с най-много инвестиции и бизнеси минералните води да изтичат е недопустимо или най-малкото необяснимо.

Общината получи седем минерални извора за стопанисване от държавата. Но вече 2 години няма особен напредък по въпроса как общината ще ползва този неизчерпаем ресурс, как ще даде възможност на хората да са по-близо до него и на бизнеса да го ползва, коментира пред 3e-news.net проф. Павел Пенчев.

В момента само една малка част (15-20 %) от общите ресурси на минерални води се използва. Част от минералните води се бутилират или се използват за приготвяне на безалкохолни напитки. Друга, не голяма част се използват за балнеолечение, рекреация и хигиенни нужди. Редица находища се използват единствено за свободно водоналиване от гражданите, в т.ч. и прочутият Софийски минерален извор. Голяма част от разкритите чрез дълбоки сондажи минерални води въобще не се използва.

София е една от най-богатите столици в света по находища на минерални води

На една сравнително неголяма територия от около 1200 кв. км се срещат всички основни типове подземни води. Преобладаващата част от тях са минералните води.

31 находища

До момента на територията на София и близките околности са открити 31 находища с общо 75 водоизточника (каптирани извори и експлоатационни сондажи), твърди проф. Пенчев. Това са находища за които съществуват хидрогеоложки данни и които по някакъв начин са получили признание от населението. От находищата изтичат на самоизлив или могат да бъдат извлечени помпажно 8 различни типа минерални води. Повечето от находищата нямат утвърдени експлоатационни ресурси. Сумарните експлоатационни ресурси на минерални води в границите на Софийската котловина и оградните масиви са около 300 l/s.

От 20 до 81 градуса

Над 50 % от експлоатационните ресурси се формират от пресни минерални води с ниска минерализация (под 0.5 g/l), спадащи към категорията на питейните минерални води. Най-солените минерални води (с минерализация 2 - 5 g/l) формират само 4 % от ресурсите, но това са най-екзотичните от балнеологична гледна точка минерални води в региона. Температурата на минералните води варира от 20 до 81 °С.  От 20-32 °С са 44 % от водите, а над 37 °С - 42 % от ресурсите. Най-подходящите за балнеологични цели минерални води - изотермалните от 32-37 °С) формират 14% от ресурсите.

Между Халите, Лозенец и Железница

Всички находища на минерални води в границите на Столична община са изключителна държавна собственост. Голяма част от официално регистрираните находища, а именно София -Център,  Баталова воденица, Лозенец, Свобода, Надежда, Панчарево и Железница, вече са предоставени от държавата на Столична община за ползване и стопанисване.

Данни за минералния извор София-център датират от преди 2400 г.. Примитивно той е бил каптиран II-! Век от римляните. Температурата на водата е 48.1 градуса, а дебитът на извора е средно 16.85 л/с.. Водата е натурална минерална вода и свойствата й се запазват до два месеца след  престояване на водата в бутилиран вид. Минералната вода от находище „София – център” е показана при стомашно-чревни и бъбречно-урологични заболявания; за кариес – профилактика; при гингивити, автози и др. Леко подобрява дефекацията. Има детоксикационни качества при натрупване на тежки метали (олово, манган и др.).

Подходяща е за балнеолечение главно при заболяване на опорно-двигателния апарат, периферната нервна система и гръбначния мозък и гинекологични заболявания. Какво по хубаво от това да я ползваме всички ние както е сега. Така че за този извор може да се казва, че цяла София почти черпи от него и се използва най-много.

Останалите почти не се ползват. Такъв е примера със София-Баталовата воденица. Сондажът никога не е бил включван в експлоатация и не се знае какъв е експлоатационният му ресурс. Същото е положението с находище Лозенец (Дълбоко). Утвърдени са единствено експлоатационни запаси за 15 л/с и  35-48 градуса по стара наредба.София-Надежда също няма утвъдрен експлоатацияонен ресурс, температурата на водата е 53-54 градуса. Изворът на София-Свобода е с дебит 6-7 л/с при температура 52 градуса. Минералната вода излиза на самоизлив. На сондажа не са правени изпитания. Водите са подходящи за балнеолечение при стомашно-чревни, чернодробно-жлъчни, бъбречно-урологични, обменни и кожни заболявания.

Находище на минерална вода „Панчарево” се намира на 12 км югоизточно от центъра на София. То е разположено в непосредствена близост северно до едноименното селище, което е балнеологичен курорт от местно значение.Минералната вода, която е основен лечебен фактор в курорта, се използва още от дълбока древност. Запазените останки от римски зидове, басейни и др. находки свидетелствуват, че изворите са били познати и ценени още в римско време. Температурата на водата е от 39 до 48.7 градуса. Водата оказва благоприятно влияние върху заболявания на опорно-двигателния апарат, периферната нервна система, гинекологични заболявания, а също и стомашно-чревни и бъбречно урологични заболявания.

Железница пък е едно интересно и със сравнително голям потенциал за утилизиране находище на минерални води, което не е разработено до момента. Находището се намира на около 2 км източно от с. Железница и проявено чрез две групи естествени извори – група в долината на р. Селска и група в долината на р. Ведена.

Находището също няма утвърдени експлоатационни ресурси. Водата е с дебит 3-9 л/с с температура от  23 до 32.5 градуса.

Това са само малка част от находищата на столицата и богатството й на минерални води.

За ефективното и рационално усвояване на находищата на минерални води е необходимо да се стимулира и създаде благоприятна среда за туристическия бизнес, коментира проф. Пенчев. През последните години СПА -туризмът заема едно от челните места на бизнес индустрията. В това отношение минералните води в района на Столична община представляват голям интерес както за българските, така и за чуждестранните инвеститори. София може да стане предпочитана балнеологична дестинация и даже балнеологична столица на Европа.

За провокиране на инвестиционния интерес към усвояване на минералните води е особено необходимо, на потенциалния инвеститор да се предоставят референтни данни, както за свойствата на минералните води, така и за самите находища и техния потенциал.

Държавата обаче явно е твърде заета с много други проблеми в момента, София също.

минерални води
находища
София
експлоатационен ресурс
извори
По статията работи: