НАЧАЛО » анализи
fb

Carnegie Moscow Center, Русия: След петрола. Какво ще стане с руския газ заради карантината в Европа

fb
3E news
fb
09-04-2020
fb

Спадът на световното производство на въглища през 2019 г. е рекорден, но COVID-19 може да доведе до още по-голямо понижение през 2020 г.

fb
3E news
fb
08-04-2020
fb

IRENA: Инсталираните ВЕИ мощности в света надхвърлят 2500 ГВт през 2019 г.

fb
3E news
fb
08-04-2020
fb

В Китай обсъждат възможността за преструктуриране на атомния сектор

fb
3E news
fb
07-04-2020
fb

Емисиите парникови газове в ЕС са намалели с 8,7% през 2019 г. с изключение на авиацията

fb
3E news
fb
07-04-2020
fb

Производството на електроенергия от началото на януари до 5 април тази година намалява с 8.54 процента

fb
3E news
fb
07-04-2020
fb

Ценовите нива на европейските електроенергийни борси изпреварват очакванията

fb
3E news
fb
06-04-2020
fb

Зеленият водород може да осигури 24 % от крайното потребление на енергия на Земята през 2050 г.

fb
3E news
fb
06-04-2020
fb

Двойно по-слаба търговия на БФБ през първата седмица на април заради Covid-19

fb
3E news
fb
04-04-2020
fb

Храните на едро са поскъпнали незначително с 0.18% през първата седмица на април

fb
3E news
fb
04-04-2020