НАЧАЛО » Интервюта

Светослав Иванов, Овергаз: В тази ситуация сме взели всички мерки и гарантираме сигурността на снабдяването

Не бива забавянето в плащанията да влошава ликвидността на цялата енергийна система. Сигурни сме, че очакваното поевтиняване на газа от 1 април допълнително ще облекчи всички потребители, казва изп. директор на

fb
3E news
fb
22-03-2020 06:03:30
fb

Г-н Иванов, какви мерки предприемате за работа на екипите на „Овергаз Мрежи“ в условията на настоящата криза?

- Доста време преди обявяването на извънредното положение, ръководството на компанията свика неколкократно Аварийния си щаб и предприе превантивни мерки, за да гарантира сигурността на газоснабдяването и здравето на своите служители. Аварийният щаб на дружеството организира и контролира превантивно и аварийно обслужване на елементите на газовата инфраструктура в условията на извънредната ситуация. Създадохме условия, осигуряващи техническото обслужване с неотложен характер на газоразпределителната мрежа, осигурихме всички необходими ресурси за адекватна и много бърза реакция при аварийни ситуации.

Предприети са строги мерки, за да не се допусне заразяване с COVID-19, както на служителите на дружеството, така и на клиентите, както и на свързаните с работата ни лица. В помощ на общите усилия за ограничаване на разпространяването на вируса, за всички служители са осигурени необходимите лични предпазни средства - защитни маски, защитни ръкавици, дезинфектанти. В момента разпределяме между дежурните колеги защитни костюми, които да бъдат използвани в извънредни аварийни ситуации, налагащи влизане на аварийните екипи в карантинни зони. До 23 март всички ще бъдат снабдени с тези облекла, в допълнение на осигурените вече защитни пособия.

Извършват се инструктажи за работа в условията на поставените от извънредното положение ограничения и създалата се епидемиологична среда. Служителите са запознати с всички предприети мерки, спазват ги стриктно и с необходимата отговорност. Непрекъснато се извършва дезинфекция на всички работещи офиси, сервизни и аварийни центрове и на аварийните автомобили на дружеството в цялата страна.

Какво се променя при обслужването на клиентите, например по какъв начин те ще могат да комуникират с дружеството при нужда?

- Нашите битови и корпоративни клиенти имат на разположение националния информационен телефон 0700 11 110. Клиентските центрове на дружеството засега също не са прекратявали своята работа, но с променени предохранителни мерки. Там са взети всички мерки за защита здравето на служителите на компанията, както и за здравето на клиентите

Все пак, в условията на извънредно положение, силно пропоръчваме на клиентите си да използват електронната платформа “Моят Овергаз”, достъпна от сайта Overgas.bg. Чрез нея те могат да подават заявления, да получават по електронен път своите фактури, да активират различните услуги, предлагани от дружеството. Запитвания и документи могат да се подават и на електронен адрес gas@overgas.bg.

Близо 90 % от корпоративните клиенти на Овергаз вече са се регистрирали в информационната платформа Моят Овергаз, където имат на разположение цялата необходима информация. Тя предоставя пълен достъп до партидата на клиента, необходима е само регистрация. Клиентската платформа дава информация за потреблението на природен газ, за издадените документи, направените плащания и текущите задължения.

Необходимите документи, за да се активират допълнителните услуги, са на платформата и клиентите могат да ги изтеглят, без да напускат работните си места или работата си от вкъщи. Онлайн услугите могат да се използват само чрез активиране, след подаване на съответната декларация.

Голям брой от нашите клиенти са се отказали от хартиена фактура и получават известия за задължения си по електронен път или чрез смс. Приканваме и останалите, които не са се възползвали от удобствата на платформата, да го направят сега, за да не напускат местата, където се намират.

Работят ли клиентските центрове на дружеството и при какъв режим?

- Клиентските центрове на дружеството работят. Служителите на дружеството са оборудвани с предпазни средства и в офисите се поддържа строга хигиена, за да се осигури здравето на служителите и клиентите. Взети са мерки, за да не влиза повече от един посетител и да се спазват препоръчаните минимални дистанции. Изключение прави само офисът, обслужващ Банско, заради карантината в това населено място той е затворен.

Как клиентите да заплащат сметките си за потребения природен газ при съществуващите ограничения за движение?

- Отдавна сме осигурили много безкасови канали за плащане. Те и в момента са на разположение на нашите клиенти – чрез интернет банкиране, с платежно нареждане по банков път, чрез директен дебит и разплащателна сметка при „УниКредит Булбанк“, Банка „ДСК“, ОББ, „Райфайзен Банк“ или друга банка, чрез банкомат с код на търговеца 51111 и абонатния номер, с онлайн плащания с банкови карти чрез системите на ePay.bg  и ОББ – UPAY. На разположение на всичките ни клиенти са касите на „Изипей“, „Фастпей“, Банка „ДСК“ и „УниКредит Булбанк“. Разчитаме на нашите партньори от финансовите институции, вярваме, че те също са взели всички превантивни мерки и гарантират здравето на клиентите ни.

В какъв срок трябва да бъдат заплатени сметките, предвидено ли е удължаване на срока или разсрочване и в какви случаи може да става това?

- На този етап не отчитаме разлика от обичайното поведение при плащанията от страна на клиентите, за което им благодарим. Нашите битови потребители винаги са плащали  до 20 дни след месеца на доставка – достатъчно дълъг период. Освен това отдавна има възможност сметките да се плащат на равни месечни вноски. Готови сме да разгледаме и всяко запитване на за разсрочване на плащанията и ще му отговорим коректно и навреме.

Сигурни сме, че очакваното намаление на цената на газа от 1 април допълнително ще облекчи всички потребители. И най-важното - не бива да забравяме, че природният газ си остава на изгодният начин за отопление, топла вода и готвене в бита. Той няма конкурент за индустрията, за административните, здравни и социални заведения.

Категорично е решението ни да гарантираме газоснабдяванетото на всички здравни заведения, независимо от обстоятелствата, до отмяна на извънредното положение. Разчитаме, както и до сега, че с отминаването на кризата министерството на здравеопазването ще съдейства, за да бъдат обезпечени евентуално забавените плащания. Винаги сме подавали ръка в нужда.

Всички знаем, че спазването на финансовата дисциплина в подобни ситуации е много важно.  Не бива забавянето в плащанията да влошава ликвидността на цялата енергийна система в страната. Нашите корпоративни клиенти засега погасявят съвестно своите задължения така, както ние в тази ситуация сме взели всички мерки и гарантираме сигурността на снабдяването – нашето най-важно задължение. Както и министърът на енергетиката, и председателят на КЕВР многократно отбелязаха, ситуацията не трябва да дава повод за злоупотреби. Защото всичко, което в нашето общество се крепи на принципите на доверието и солидарността, трябва да бъде пазено, като общо достижение на обществото ни.  

Как ще се извършва отчетът на уредите за измерване?

- Отчетът на потребителите за март ще се извърши по предварително утвърден график за 2020 г., публикуван на страницата на Овергаз Мрежи АД, както следва:

https://www.overgas.bg/za-overgaz/produkti-i-uslugi/za-moya-biznes/dni-za-otcheti/- за стопански потребители;

https://www.overgas.bg/obsluzhvane-na-klienti/dni-za-otcheti/- за битовите потребители;

Спазваме следните  условия при извънредното положение – при битовите потребители ще отчитаме средствата за търговско мерене, разположени на границата на имота на клиентите и тези, които се намират на етажните собствености на блоковете.

Пак да напомним – всички клиенти могат да подават самоотчети и ги приканваме да го правят, особено в създалата се ситуация, за да се избегнат ненужни контакти. Самоотчетите се подават по няколко начина - на националния информационен телефон, по е-мейл или в информационната платформа Моят Овергаз.

Там, където се налага нашите колеги да видят показанията на измервателните уреди, отчетът ще се извърши с всички мерки за безопасност - използване на предпазни ръкавици, предпазни маски и с дезинфектант върху ръкавиците и мобилните устройства за отчет. Полагането на дезинфектант се извършва на всеки всеки кръгъл час. На тези работни позиции се допускат само здрави колеги. По време на отчета няма да се използват асансьори.

Вече споменахме, че голяма част от нашите корпоративни клиенти се отчитат от дистанция, като информацията се сваля автоматично и се пренася до информационната ни система с помощта на съвременни телеметрични технологии. Останалите ще бъдат отчетени в съответствие с представения по-горе график и при спазване на мерките за безопасност.

Документите, удостоверяващи месечната консумация на газ от страна стопанските потребители, така наречените месечни актове, се намират на платформата Моят Овергаз, откъдето могат да се свалят. Вече 80 на сто от корпоративните клиенти на компанията ползват електронната платформа. 

Има ли риск от спиране на газоснабдяването при нарастващо потребление в домовете поради това, че много хора минаха на дистанционна работа от вкъщи?

- Няма риск от спиране на газоподаването. Цената на газа е ниска, а от първи април ще стане още по-ниска. В допълнение и времето е топло. Сметките на клиентите през месец март ще са ниски, въпреки по-дългото време, което хората ще прекарат в домовете си. Природен газ има предостатъчно, а ние сме взели всички мерки, за да гарантираме неговото безпроблемно стигане до домовете на хората - 24 часа, седем дни в седмицата.

За какъв период сте в състояние да поддържате готовността на екипите за работа при извънредно положение?

- Гарантираме сигурността на снабдяването, както и преди обявяването на извънредното положение, тоест 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата. В случай на аварии те се отстраняват, както и до сега – незабавно. На този етап нямаме притеснение дори при въвеждане на още по-сериозни мерки. Ограничили сме само плановите задачи, свързани със задължително посещение на домовете на нашите клиенти. Ще наваксаме, след като извънредното положение бъде отменено. Към 20 март във всички 32 общини, на територията на които „Овергаз Мрежи“АД има изградена газоразпределителна мрежа, е организирана пълна аварийна готовност, която ще се поддържа до момента, в които е необходимо, както и по начин, че да се гарантира в пълна степен безопасността и здравето на клиентите, служителите и запазването на цялостта на газовата инфраструктура.

Настоящият извънреден режим ще наложи ли промени в инвестиционната програма на дружеството?

- Плановото изграждане на газова инфраструктура е временно спряно. Тази мярка се наложи, защото е преустановено производството и на наши доставчици – главно на материали, които използваме за възстановителните работи след прокарване на нова мрежа. Създали сме необходимата организация и след като се отмени режимът, бързо ще компенсиране това принудително отлагане

Новите клиенти ни очакват и ние ще се отнесем към тях със същата отговорност, с която се отнасяме към настоящите си клиенти. Природният газ е благо, право на достъп до него има всеки.

Овергаз мрежи
сигурност на доставките
готовност за работа в извънредно положение
коронавирус
По статията работи:

Галина Александрова