НАЧАЛО » Интервюта

Кремен Георгиев, АТДБ: Потребителите могат да бъдат спокойни, че ще си получат дължимото от надвзетите суми

Кремен Георгиев е председател на Асоциацията на Топлофикационните Дружества в България, потърсихме го за експертно мнение по вечните въпроси за парното и сметките.

fb
3E news
fb
24-04-2020 03:04:52
fb

Г-н Георгиев, от къде тръгна слухът за повишение на сметките на хората, все пак в началото на месеца влязоха в силановипо-ниски цени на топлоенергията?

- Смятам, че се станахме свидетели на умишлено разминаване в последователността на фактите. Според закона до 31 март 2020 г. всички топлофикационни дружества в страната са задължени да подадат своите заявления за утвърждаване на преференциална цена на електрическа енергия и/или на топлинна от 1 юли 2020 г. Документите се изготвят на база Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия.

Искането за промяна в цената от новия регулаторен период се прави на основа на разчетите, които всеки ТЕЦ изготвя. В разчетите в заложена действащата към м.март цена на природния газ. Няма как да се прави предложение по „прогнозни“ цени. 

След като топлофикационните предприятия подадоха заявленията си до 31 март, на 1 април 2020 г. КЕВР прие намаление на цените на природния газ, топлинната и електрическа енергия. 

Разминаването във фактите се дължи на това, че в публичното пространство не се обясни на хората, че топлофикациите са подали заявленията си, съгласно нормативната уредба, преди да бъде взето решението на КЕВР.

Според КЕВР, няма да има повишение на цената на топлинната енергия през новия отоплителен сезон 2020/2021 г. Дори напротив, очакванията са за намаление. Прогнозите са за от 5 до 20% надолу.

Как абонатите ще могат да си върнат надвзетите суми, след промените в Закона за енергетиката?

- Промените в Закона за енергетиката имаха за цел да определят как „Булгаргаз“ да върне 150-те млн. лв. на потребителите си заради по-ниската цена на руското синьото гориво. Ако клиентът плаща реално потребление, в първата фактура ще му се приспадне надвзетата сума за топлинна енергия. При клиентите с прогнозни сметки разликата в цените и сумата за връщане ще се отрази в изравнителните фактури.

Сумите ще се приспадат еднократно.. Ако дължимото за връщане е повече от сметката, приспадането продължава от следващата до изчерпването й. Прихванатото се записва в отделен ред. Потребителите могат да бъдат спокойни, че няма да бъдат излъгани.

Некоректните платци ще получат ли компенсиране на надвзетите суми?

- Няма как да се възстановят сумите на некоректните платци след преизчисляването на цените на природния газ и топлинната енергия. Те ще бъдат калкулирани и приспаднати от задължението им.

Нека Ви попитам и за друга актуална тема, която също засяга сектор „Енергетика“. Смятате ли, че държавата взе бързи и адекватни мерки за ограничаване на загубите в бранша заради пандемията на коронавируса?

Още след обявяването на извънредно положение, държавата предприе незабавни мерки за справяне с кризата с коронавируса и за запазване на енергийната сигурност на страната. Надявам се след края на пандемията бързо да успеем да се справим със загубите и да се възстанови нормалният ритъм на работа.

Апелирам всички български граждани да бъдат отговорни и да спазват препоръките и заповедите на институциите, за да можем възможно най-бързо за излезем от тази криза.

Кремен Георгиев
АТДБ
топлофикации
надвзети суми
компенсация
сметки
По статията работи:

3E news