НАЧАЛО » Интервюта

Инж. Спасов: Енергийните предприятия на въглища са част от големия пъзел, наречен икономика и е необходима дългосрочна стратегия за тяхната трансформация

За нас основен приоритет остава стриктното изпълнение на екологичните стандарти и реализиране на социалната ни програма, казва изпълнителният директор на дружеството

fb
3E news
fb
10-08-2020 04:51:04
fb

Инж. Спасов, как виждате развитието на българската енергетика в последните години?

 

- Много неща се промениха в последните 20 години. Все по-видно е, че секторът ни се развива и предприятията, които сме част от него, полагаме много усилия, за да отговорим на високите изисквания на ЕС за екологично производство. Работим усилено не само да запазим и развием дейността си, но и да повишим своята конкурентоспособност. Ние искаме да наградим досега постигнатото и да подобрим работните условия, като въвеждане иновации и екологични горива в производствената си дейност. Влагаме средства и в повишаване на капацитета на служителите и им осигуряваме още по-добри условия за безопасност при работата им. Това е онзи сбор от необходимости, които правят едно предприятие устойчиво на пазара.

Каква е Вашата дългосрочна стратегия на работа?

- Ние работим по програма за повишаване на качеството на атмосферния въздух. За нас основен приоритет остава стриктното изпълнение на екологичните стандарти и реализиране на социалната програма на Дружеството.

В документа, който подготвихме с помощта на редица експерти и под егидата на Общината, сме заложили мерки за работа до края на 2021 година. Основният акцент в нашия бизнес план е увеличаване на дела на екогорива като природен газ и биомаса като заместител на въглищата. В близките 5 години сме предвидили мащабни ремонти на основните си съоръжения, пускане в експлоатация на новия сгуроотвал, както и на когенератори на природен газ, нови булдозери и др.

Каква е Вашата роля като едно от големите предприятия в Перник за създаването или привличането на подготвени кадри?

- Държавата в лицето, на което и да е управление, както и ние самите предприятия имаме много голяма роля. Смятам, че трябва образованието и практиката да вървят „ръка за ръка“. Бизнесът заедно с Министерството на образованието, училищата и университетите, трябва да определят заедно учебните програми и нужните специалности. През летните месеци да се дава възможност за практики, за да могат младите да се докоснат до същността на работата.

Младите са бъдещето на страната ни. Те са тези, които ще продължат да развиват нашата икономика, за да бъде тя конкурентна на европейския пазар. За това трябва да мислим в посока как да подготвим по най-добрия начин бъдещите кадри и да им осигурим добри условия на труд.

Кои са основните фактори, за да бъде едно предприятие конкурентоспособно?

- Отговорно управление и устойчиво развитие. Ясна визия на къде си тръгнал и как да стигнеш до желаната цел. Разбира се, за да се реализира тази визия, основната роля имат служителите и подкрепата на обществото.

Един от елементите на отговорното управление е добрата репутация на предприятието. За това от Топлофикация Перник искаме постоянна комуникация с абонатите ни и да чуваме тяхното мнение, свързано с дейността ни.  Всяко едно предприятие е част от големия пъзел, наречен икономика и за това посоката на неговото развитие е важна не само конкретно за него, а за целия български пазар.

Топлофикация Перник
стратегия
устойчиво управление
екологично производство
иновации
алтернативни горива
По статията работи:

3E news