НАЧАЛО » Интервюта

Инж. Севдалин Желев,: Необходима е дългосрочна стратегия за бъдещето на въглищните централи с хоризонт отвъд 2040 г.

Смятам, че поне на този етап имаме малко алтернативи, с които можем да заменим въглищата и това са природния газ и биогоривата, но за прехода трябват време и средства, казва изп. директор на Топлофикация Русе

fb
3E news
fb
11-08-2020 04:08:28
fb

Инж. Желев, каква е ролята на въглищната индустрия в България?

- Въглищата има водеща роля за българската енергетика. По тази причина те се смятат за гръбнака на енергийната сигурност в България. У нас цели региони разчитат именно на добива и преработката на въглища за производство на електрическа и топлинна енергия. Смятам, че поне на този етап имаме малко алтернативи, с които можем да заменим въглищата и това са природния газ и биогоривата. Обаче за тази промяна трябва време и средства. Необходимо е плавно да заменяме основните си горива, защото при всяко рязко движение, може да се стигне до нанасяне на сериозни икономически и социални вреди за цялата българска икономика.

Какво ще последва, ако допуснем да бъдат закрити въглищните централи?

- Ако бъдат закрити въглищните централи, ще бъдат освободени хиляди работни места от въгледобивната промишленост, както и служители, свързани с индустриалните сфери у нас. И това е само малка част от социалната страна. Вместо да изнасяме ток, ще внасяме – разбирате какво означава това за БВП, за икономиката...Конвенционалните централи са длъжни да скочат толкова високо, колкото Европа е вдигнала летвата. Топлофикация не може лесно и бързо да бъде заменена с друг източник на отопление. Това са километри топлопреносна мрежа, които ще нарежем, а на тяхно място трябва да се изгради нова топлопреносна система на града. Само си представете колко време и колко средства ще са необходими. Оставям настрана комфорта, цената... Няма и не трябва да допускаме подобна хипотеза. Имаме достатъчно експертен потенциал да направим прехода. Просто трябва да го обединим.

Според Вас какви мерки трябва да бъдат предприети за трансформацията на централите на въглища?

- Трябва решителност, ясна визия и дългосрочен план за действие. Стратегията, която трябва да бъде изработена и представена пред Европа, трябва да бъде с хоризонт отвъд 2040 г.  Най-важното е  да не се допуска въглищните региони да бъдат ликвидирани.

Имаме нужда от  балансирана енергийна стратегия с мисъл за ефекта върху хората и сигурността на енергийната система. Точно върху такава стратегия работим и ние.

Каква е Вашата визия за бъдещето на Топлофикация Русе?

- В отговор на политиките на Европейския съюз за намаляване на въглеродните емисии поетапно искаме да заменим въглищата с по-екологичните алтернативи като природен газ и биомаса. Микса в горивната база ни прави по – конкурентни. Да не забравяме, че с всички предимства които има, синьото гориво е вносна суровина, а биомасата е местен възобновяем източник на енергия

Запазването на работните места не може да бъде самоцел. Както казах топлофикация е нужна както като източник на комфорт, добра цена, така и стабилност на енергийната система.

Тук искам ясно да подчертая, че независимо от горивата, които ще използваме, те ще бъдат  обект на непрекъснат мониторинг на изпуснатите газове.

Друг проект, по който завършихме работа, е реконструкцията на горивната система на парогенератор 4 и монтирането на нискоемисионни горелки към нея. Работим по изграждането и на нова сероочистваща инсталация, която допълнително ще подобри екологията на Топлофикация Русе.

В началото на разговора казахте, че при евентуално затваряне на въглищните централи, хиляди ще останат без работа. Няма ли как тези работници да намерят друго препитание?

- Нашата дейност е много тясно специализирана. Нали разбирате, че едно е да си на 25 и да ти се наложи да смениш тази професия, друго е на 50 да те накарат да намериш друго препитание. Може и трябва да се работи в посока преквалификация и надграждане на сегашните умения, но изцяло не можеш да накараш напр. миньор да стане ИТ специалист. В нашата дейност за съжаление е по-висок процентът на хора на по-голяма възраст. Трудно можем да привлечем млади кадри, защото не можем да им предоставим необходимите условия в сегашната ситуация, в която се намира секторът. Смятам, че това може да промени и трябва да подходим отговорно, за да запазим младите специалисти. Но пак да кажа хиляда човека в Русе не е вероятно проблем да намерят нова реализация.  Основният проблем е визията за сигурност, част от която е всяко едно топлофикационно дружество.

Топлофикация Русе
по-екологично производство
инвестиции
проекти
Зелената сделка на ЕС
алтернативни горива
стратегия
стабилност на енергийната система
преход
По статията работи:

3E news