НАЧАЛО » Интервюта

Инж. Павлин Костов: Топлофикация Сливен инвестира в зеленото бъдеще на България

fb
3E news
fb
22-05-2020 12:05:55
fb

Какъв е ефектът от оползотворяването на РДФ като гориво за производството на енергия, инж. Костов?

- Оползотворяването  на РДФ и биомаса в дейността ни прави производството ни не само по-ефективно, а и по-екологично. Освен това с използването на отпадъци от регионалните депа, спомагаме на Общините поне частично да реши проблема с увеличаващото се количество отпадъци.

От къде разбрахте, че РДФ и биомаса могат да се използват за производство на енергия?

- Има много световни примери, наложили технологията за оползотворяване на РДФ и биомаса още от миналия век (Първата централа за оползотворяване е изградена в 16 виенски район и е пусната в експлоатация през 1963 год.).

Какво искате да кажете на сливналии или поне на тези, които са срещу Вашия проект?

- Искаме да ги убедим в ползите от заместването на количества от въглищата с РДФ. Целта ни е да покажем на всички, че е напълно възможно чрез обработка отпадъкът да се превърне в суровина, която може да се използва повторно. Необходимо е да се вложат повече усилия в създаване на мощности, в които отпадъците се рециклират или оползотворяват. Запълването на депата може да предизвика сериозни екологични проблеми.

Смятате ли, че примерът на едно енергийно предприятие е способен да постигне такъв ефект върху хората?

- Важно е да опитаме.

Смятаме, че тази технология може да има и обучителен характер за хората, особено за младото поколение. Както вече споменах, чрез нашия пример искаме да насочим вниманието към подобен тип култура, създаваща перспектива за опазване на околната среда. Реално инвестираме в зеленото бъдеще на Българя!

Какви са социално-икономическите ползи?

- Вече споменах, че целта ни при въвеждането на технологията е да се промени начинът, по който обществото гледа на отпадъците. В умовете на всички те трябва да се преъвърнат в ресурс, осигуряващ по-чиста околна среда.

Социално-икономическите ползи от изпълнението на проекта са насочени към подобряване  качеството на околната среда.  Управлението на отпадъците е една от основните области в които подобренията са необходими и постижими – предотвратяването на генерирането на отпадъците, повторно използване и рециклиране, което е приоритет в бъдещите планове на  Дружеството.

По Ваше мнение кое е по-добре – да се рециклират или да се оползотворяват отпадъци. Тъй като доста застъпихме темата.

- Не съм експерт по отпадъци, мога да дам мнението си като гражданин. Рециклирането на отпадъци е ефективен начин за третиране, но не всички отпадъци са податливи на подобен вид обработка. Няма как да се каже кое е по-добре. Просто отпадъците, които не са годни за рециклиране и притежават определени характеристики, са подходящи за използване в нашите съоръжения. Накратко, рециклирането и оползотворяването са подходящи методи за различни по вид отпадъци

Някакви думи за финал на този разговор

- Днес усилието на всеки един от нас, особено в сферата на енергетиката, трябва да бъде насочено не само към развитие на сектора, но и с приоритет към опазването на околната среда.

Топлофикация Сливен
инвестиции
гориво
оползотворяването на РДФ
По статията работи:

3E news