НАЧАЛО » Интервюта

Инж. Павлин Костов, Топлофикация Сливен: Ако смятате, че изгарянето на сепарирани отпадъци замърсява, то нека еколозите да кажат какво причиняват сметищата

fb
3E news
fb
20-05-2020 02:06:07
fb
Инж. Павлин Костов снимка: Sliveninfo

Здравейте, инж. Костов! Преди навлизането на пандемията от коронавирус на територията на България, една от най-актуалните теми в общественото пространство беше оползотворяването на отпадъци. Доста внимание се обърна на предприятията, които се занимават с тази дейност. Стана ясно, че Вие сте едно от тях. Как решихте да предприемете тази стъпка? Изгаряте отпадъци, въпреки целия негатив и  медиен шум. Решението изглежда, като да е на всяка цена. Така ли е?

- Сред широката общественост е ясно, че политиките на Европейския съюз са насочени към постепенно затваряне на въглищните централи. За да запазим своята дейност, за нас е важно да намерим алтернативи на въглищата, които да ни позволят да удължим живота на предприятията в сектора. В България за огромна част от производителите на енергия, основното гориво са именно въглищата.

Една от стъпките, които предприехме, за да отговорим на европейските директиви, е именно внедряването на РДФ гориво като част от производствения микс в Топлофикация Сливен. Друга алтернатива, която има и е на 100% екологична, е използването на биомаса.

Ние не сме си измислили сами горенето на РДФ. Това е широко разпространена и наложена практика в редица европейски страни. Не само там. Има я в целия свят.

Не Ви ли беше страх от негативните обществени нагласи?

- Какво значи „страх“? И не разбирам защо в България нагласите са такива. Както вече споменах, в редица развити европейски държави се произвежда енергия от РДФ. Там протести няма. Никой не осъжда подобна дейност. Няма оплаквания от дейността на тези инсталации.

В България определена група хора са решили, че тази дейност не им е угодна и полагат усилия, да я унищожат.

Аз бих искал да се обърна към всички екологични организации, които изразяват негодувание срещу оползотворяването на РДФ. Нека кажат кое е по-добре:

1.         Да се складират отпадъци на огромни открити площи, създавайки реален риск от разпространение на сериозни зарази

Или

2.         Отпадъците, които са подходящи за горене и не са опасни, да се сепарират и да се предават за оползотворяване от топлофикационни дружества, циментови заводи и по този  начин да се намали депонираното количество.

Нека някой експерт по екология отговори на този въпрос, който касае цялото общество. До момента чувам само мнения, че горенето на отпадъци е много опасно, но не се коментират рисковете, които стоят зад огромните количества отпадъци, които гният с години на сметища из цялата страна и никой не си помръдва пръста да ги махне оттам.

А според Вас от горенето на кое се отделят повече вредни вещества – от РДФ или от въглища?

- Не само според мен. Доказано е, че от въглищата в атмосферата се отделят повече вредни вещества в сравнение с РДФ.

Още в началото на разговора обясних, че за нас въвеждането на РДФ гориво е стъпка напред към създаване на по-екологично производство на енергия. Благодарение на внедряването на определен вид негорими отпадъци, отговаряме в по-голяма степен на изискванията, които ни налага Европейският съюз.

Не мога да не Ви попитам как стои въпросът с издаването на разрешителни за тази дейност. Осъществявате ли я законно? Обществото е твърде чувствително по тази тема.

- Естествено! Никога не бихме си позволили да работим в разрез със законодателството. Притежаваме официално влязло в сила комплексно разрешително, което ни дава право да оползотворяваме точно дефинирани видове преработени отпадъци.

Какво значи това? Не горите ли всякакви отпадъци?

- Разбира се, че не. Имаме позволение да оползотворяваме точно определени кодове отпадъци, които са годни са горене и са подходящи за използване в нашите котли. Държа да подчертая, че се занимаваме с оползотворяване единствено на неопасни отпадъци. Всички останали твърдения са опит за спекулации.

Използвам да поясня, тъй като едва ли всички българи са детайлно запознати, че всеки един отпадък от каквато и да била дейност е класифициран и носи определен код. Съответно, когато подготвяме нашите документи за иницииране на инвестиционно намерение, детайлно описваме кои точно отпадъци планираме да внедрим в нашата производствена дейност.

На края на разговора ни, не мога да пропусна въпроса за наличието на очистващи инсталации в Топлофикация Сливен.

- Проектирахме и построихме специална инсталация за очистване, която в момента функционира успешно. Тя е изградена изцяло в унисон с европейските норми. Монтирали сме и електрофилтри, които пречистват още веднъж изпусканите емисии.

Всички съоръжения в Топлофикация Сливен отговарят на европейските и българските закони.

Топлофикация Сливен
гориво
сепарирани отпадъци
екология
По статията работи:

3E news