НАЧАЛО » Интервюта

Инж. Любомир Спасов: Целта на Топлофикация Перник е производство на чиста, достъпна и сигурна енергия

fb
3E news
fb
30-07-2020 03:09:08
fb

Инж. Спасов, като директор на Топлофикация Перник, според Вас, реализацията на Зелената сделка трябва ли да бъде отложена? Трябва ли първо да се справим с икономическите последствия от пандемията или не бива да я пренебрегваме въпреки кризата?

- Смятам, че реализацията на Зелената сделка е важна и не бива да се поставя на заден план. Никой не знае дали кризата няма да се задълбочи още и колко ще продължи тя. За топлофикация Перник мога да кажа, че не смятаме да чакаме някакъв „край“, защото тази криза може да продължи години. Ние продължаваме да работим по изпълнението на целите, които сме си поставили. Ако оставим всичко да се развива без наша намеса, рискуваме топлофикация Перник да бъде ликвидирана като дружество, наш дълг е да не го допуснем! В отговор на въпроса Ви смятам, че всички трябва да продължим да работим активно.

Споменахте целите на Топлофикация Перник. Какви са те?

- Ще спомена нашето ново мото, за да обясня. Целта ни е да създаваме чиста, достъпна и сигурна енергия. Как ще се случи това? Все пак произвеждате енергия от въглища, те не са най-екологичното гориво. Целта ни е постепенно да заменим въглищата с по-екологични алтернативи.

Какви са те?

- Вариантите са разнообразни. В момента все още разработваме финалната ни стратегия за промени в енергийния микс. За момента като съпътстващи горива сме избрали природният газ и биомасата. С тях ще заменим част от въглищата.

До какво ще доведе частично заменяне на въглищата с биомаса и природен газ?

- Стремежът ни е подобряване на екологичните показатели на Топлофикация Перник. Производството на енергия от природен газ и биомаса е решение, което ще подобри въздействието на дейнстта на Топлофикация Перник върху околната среда.

Каква биомаса се използва при производството на енергия?

- Вариантите са много. Съществува възможност да се използват различни видове органична маса. Прието е, че в качеството си на биогориво, биомасата в повечето случаи се използва след преработка. Тя може да е твърдо вещество, течност или газ. За момента сме се спрели най-вече върху сламата. Но с това начинание сме на етап инвестиционно намерение. Все още нямаме официално разрешение за използваме на биомаса, просто я посочвам като част от плановете ни.

От какви други видове биомаса е възможно да се произвежда енергия?

- Биомаса са остатъци от селското стопанство, както и от горското стопанство, остатъци от растения, както и преработени пелети.

По света някой използва ли биомаса за производство на енергия?

- Не само се използва, а е на лице тенденция в световен мащаб за нарастване на потреблението на биомаса за енергийни цели. Биомасата е ресурс, чието по-широко използване позволява намаляване на зависимостта от внос на енергийни ресурси, допринася за сигурността на енергийните доставки, тъй като е широкодостъпна и лесно се транспортира. Освен това, както споменах, основното предимство е, че оказва по-малко въздействие върху околната среда в сравнение с конвенционалните горива. Тези предимства са причина за мащабното и използване и в страните от Европейски съюз.

Енергийното използване на биомасата познато ли е в България?

- Разбира се. Дървесината е най-големият източник на биоенергия и се е използвала от стотици години за производството на топлина.  В миналото в България е имало практика за използването на сламата като енергиен ресурс за отоплителни цели. Любопитно ми стана като разбрах, че дори през първата половина на 20 век е използвана за т.нар. локомобили. Считам, че България като страна, чиято зависимост от внос на енергийни ресурси е над 70%, е целесъобразно да положили усилия за ефективно усвояване на потенциала от биомаса.

Как така цели 70%? Сигурен ли сте в цифрите?

- Горивото за създаване на ядрена енергия е вносен енергиен ресурс, а все пак основна част от енергията е ядрена.

Но да се върнем към биомасата. Кой контролира политиките по използването на биомаса?

- Биомасата се счита за възобновяем източник на енергия и енергийното й оползотворяване е регламентирано в Закона за възобновяемите и алтернативни енергийни източници и биогоривата. Националната политика в областта на възобновяемите енергийни източници, в частност използването на биомасата като енергиен източник, се провежда от Министерски съвет, чрез министрите на икономиката и енергетиката.

В началото на разговора споменахте и за Вашия план за използване на природен газ като алтернатива на въглищата?

- Да, ако плановете ни се реализират, предвиждаме от следващото лято извън отоплителния сезон да работим изцяло на природен газ.

В момента това звучи като добро решение на фона на намалението на цените. Това ли е причината да го изберете? Очаква ли се цените да вървят надолу?

- Ние избрахме природния газ като по-екологична алтернатива на въглищата. Да, в момента цените са ниски, но нямаме гаранция, че това ще е така след 10 години. Ние все пак имаме дългосрочна визия за развитието на Топлофикация Перник.

Изглежда сме поели в правилната посока, защото и в Европа, и в САЩ се вижда, че природният газ постепенно измества въглищата като основен източник за производство на електрическа енергия. Газът навлиза все повече в крайното енергийно потребление в отоплението, индустрията и транспорта. Това означава, че е на лице ефективно потребление на енергийни ресурси и много по-чист въздух, когато е за сметка на твърдите горива. Освен това намаляването на зависимостта от Русия на Турция и страните от Европейския съюз относно доставките на газ, има огромно геополитическо значение за региона, което също ще има основно влияние през следващите години, но предпочитам да говоря като директор на топлофикация, не съм експерт по борсовите пазари.

Добре последният въпрос е по Вашата експертна компетентност. Кое е най-важното предимство на централите, които произвеждат енергия от природен газ?

- Централите на природен газ са изключително бързи и ефективни във вдигане и сваляне на мощност, което създава възможност за внедряване в микса на страната повече енергия от слънце и вятър. Количеството енергия, което може да бъде произведено от слънце и вятър е много по-колебливо и трудно за прогнозиране. В тази връзка искам да кажа, че всъщност политиките за стимулиране на ВЕИ всъщност водят и до ръст на използването на природен газ при производството на енергия, защото предоставя повече сигурност. Но все пак газът не е идеалният заместител на въглищата. Има и недостатъци, но е идеалното гориво за осъществяване на прехода към нисковъглеродна икономика.

Топлофикация Перник
екология
технологии
производство
топлинна енергия
биомаса
природен газ
По статията работи:

3E news