fb
Валентин Николов: За мен по-добрият избор за ядрен проект е VII блок на АЕЦ „Козлодуй“
fb
24-01-2021
България има нужда от нова ядрена мощност, заяви пред БНР председателят на Комисията по енергетика в Парламента Валентин Николов. Той разказа, че проектът "Белене" е бил наследен, но ГЕРБ го е спрял, защото са очаквали да спечелят арбитражното дело, но след като то е било загубено, е трябвало да бъдат платени двата реактора: "Ако бъдат отписани тези два реактора от активите на Националната електрическа компания, никой не знае какъв хаос и ужас ще настъпи в енергетиката ни", каза той. "През 2012-2013 година Народното събрание е дало на правителството задача да проучи за 7-и блок в АЕЦ "Козлодуй" и това не е отменено. То обаче отмени свое решение за спирането на проекта "Белене". В момента правителството има избор да развие един от двата проекта", обясни Николов.  Той подчерта, че в момента 5 участници проучват документацията за АЕЦ "Белене", за да могат да дадат оферти за реализиране на проекта.  Продължава процедурата за "Белене", категоричен беше Валентин Николов и добави, че такъв вариант има бъдеще. Той изказа лично мнение, че 7-и блок на "Козлодуй" е по-добрият избор, но подчерта, че като бивш директор на тази АЕЦ не е обективен и има сантимент. Според него най-вероятно следващият парламент ще вземе решението дали да се строи АЕЦ "Белене", или да се изгражда 7-и блок на АЕЦ "Козлодуй". "Отново имаме изненадващи решения и случайни изказвания, неясноти какво всъщност се прави и в преследване на какви стратегии и разчети". Така анализаторът Руслан Стефанов коментира пред Националното радио решението на правителството платеното оборудване на стойност 1,3 милиарда лева за АЕЦ "Белене" да може да се ползва за седми реактор на АЕЦ "Козлодуй".  Според него това е продължение на дълъг период на стратегически неясноти и "корупционни проекти с много сериозно фискално отражение върху българските данъкоплатци и българската енергетика": "Свикнахме с решения, които се базират на предходни, които не са по-добри. 2008-а г. беше започнат проектът "Белене" с една заблуждаваща перспектива за развитие на българската енергетика и бяха пуснати за разходване над 4 млрд. лева национален ресурс. При първото правителство на Бойко Борисов се заговори за гьол и огромна корупция, която не беше разследвана. След това беше решено отново да се продължи строителството на тази АЕЦ. Това няма как да отмени корупционното начало и това, че тези реактори не се нужни на българската енергетика сега или в следващите 10-20 години. Изненадващо при правителството на Орешарски, пак с решение на енергийния министър, отново неясно защо, след едно посещение в САЩ обяви, че ще строим още два, а след това се притесни, че два ще бъдат много и остана само един в "Козлодуй". ... Поредица от десетилетия наред решения, които са отчайващи от гледна точка на стратегическата яснота на енергетиката".    Според Стефанов България няма да има нужда от допълнителни мощности, докато не излязат от експлоатация 5-и и 6-и реактори на АЕЦ "Козлодуй", което по думите му е заложено в енергийната стратегия, че "може да се случи някъде към 2050-а година, но там е обявено, че правителството ще се стреми да увеличи живота на реакторите дори след 2050-а.
fb
Гръцката IPTO ще инвестира 4,1 милиарда евро в нови междусистемни връзки и присъединяване на ВЕИ
fb
24-01-2021
Независимият оператор на преносна система на Гърция, IPTO, планира да инвестира 4,1 милиарда евро през следващите 10 години за изграждане на нови далекопроводи с България, Италия, Албания и Северна Македония, както и за увеличаване на капацитета за интеграция на възобновяеми източници и инсталиране на батерийни системи за съхранение на електроенергия. Възможните нови междусистемни връзки включват подводен кабел между Гърция и Италия, проект, който ще бъде обсъден с италианската Terna в сегашния период. Ще бъдат проучени и възможностите за използване на съществуващата инфраструктура. Според текущите оценки необходимостта от подсилване на съществуващата мрежа и мощности е за взаимно свързване варира между 500 MW и 1000 MW, каза IPTO Новата междусистемна връзка с България, с въздушна линия 400 kV, сега е насочена към завършване в средата на 2022 г., или шест месеца преди първоначалния график, каза IPTO. Става въпрос за изграждане на далекопровод между Нея Санта и комплекса „Марица Изток“. Също така се водят дискусии относно проектирането на нова кабелна линия за свързване 400 kV между южната преносна система на Албания и подходящ център за високо напрежение в гръцката система. В същото време се оценяват и сценарии за надграждане на съществуващата 400 kV връзка със Северна Македония, каза IPTO. Нови ВЕИ Що се отнася до възобновяемите енергийни източници, интеграцията на нови електроцентрали в промишлен мащаб се очаква да спомогне за постигане на целите, определени от Националния план „Климат енергетика“ на страната (NECP) за 2030 г. и дългосрочното енергийно планиране за 2050 г. Това обаче изисква изпълнението на значителни проекти за пренос на енергия. С взаимосвързаността на Беломорските острови и разширяването на преносната система 400 kV на Пелопонес, IPTO проправя пътя за създаване на капацитет от 3 GW, което ще позволи интегрирането на нови възобновяеми източници. Инфраструктурата за пренос на електроенергия, предвидена в 10-годишния план, отговаря на целите на NECP за включване на възобновяеми енергийни източници в енергийния микс до 2030 г., съобщиха от компанията.   Разширяването на взаимосвързаната преносна система на островите създава условия за развитие на офшорни вятърни паркове, чрез значително намаляване на разстоянията между източниците на производство на енергия и точките за свързване с преносната система. „В този контекст възниква необходимостта от цялостен план по отношение на развитието на стратегическа инфраструктура в морето, целяща да установи оптимални„ съвместни “връзки на офшорни вятърни паркове или вятърни паркове на острови, принадлежащи на различни производители“, каза IPTO. Оттам добавиха, че това може да отговори на тези нужди, тъй като притежава ноу-хау и опит както за проектиране, така и за изпълнение на офшорни мрежи за високо напрежение. Планът включва предложение за инсталиране на системи за съхранение на електроенергия (батерии) на остров Наксос с мощност от 7 MW до 10 MW до края на 2022 г. Подобни планове се очакват в централна Гърция, където проектите за съхранение ще допринесат значително за местното управление на претоварването на мрежата с ВЕИ поради високото навлизане на зелената енергия, отбелязва IPTO, добавяйки, че системите за съхранение имат ключова роля в енергийния преход.
Валентин Николов: От 1 юли 2021 г. започва либерализация на пазара на електроенергия на едро
fb
23-01-2021
Господин Николов, вече са налице новите промени в Закона за енергетиката. Нека обясним какви ще са ползите за свободния пазар ? Продължаваме либерализацията на пазара. С направените изменения в Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката създаваме ликвидност на свободния пазар като всички възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и когенерации с инсталирана мощност от 500 kW  до 1 MW ще трябва да сключат договори за разлики с Фонд Сигурност на електроенергийната система (ФСЕС). Насърчаваме инвестициите в нови ВЕИ, като премахваме таксата 5% от производството и така също повишаваме ликвидността на произведената енергия. Промените, които предлагате на практика визират т.нар. поетапно отваряне на пазара. Какво означава това за потребителите на регулиран пазар ? Каква ще е следващата стъпка ? Главна следваща задача е пълна либерализация пазара на едро. Имаме вече такъв текст и в Закона за енергетиката, че от 01.07.2021 г. ще стартира либерализиране на пазара на (електроенергия) едро. Това е необходимо, за да се премине към механизъм за капацитет. Реформата предвижда премахване на обществения доставчик в лицето на НЕК, крайните снабдители/доставящи енергия на домакинствата/ ще купуват електроенергия от свободния пазар /БНЕБ/ и ще доставят такава с норма на печалба, определена от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), като ще имат горна граница /КАП/, над която нямат право да продават.  Ангажиментът пред Европейската комисия е до  2025 г. да либерализираме и пазара на дребно, т.е. домакинствата. Идентификацията на енергийно бедните и уязвими потребители е от съществено значение за този процес. Задължение на КЕВР за изработване на платформа за избор на доставчик, само с един клик на мишката,  вече е налице. Нека обясним и още една съществена промяна – възможността на „задължените лица“ да ползват кредитен ресурс с помощта на Фонд сигурност на електроенергийната система ? Да, в настоящите изменения и допълнение на Закона за енергетиката разширяваме възможностите на ФСЕС с този нов финансов инструмент. А именно - Фондът да може да подписва рамково споразумение с кредитни/или финансиращи/ институции, за безлихвено кредитиране/лихвите ще са платени от ФСЕС/ на проекти по енергийна ефективност и ВЕИ. Това включва и задължените лица. Какво визирате с измененията, касаещи газовата инфраструктура ? Транспонираме част от газовата директива, като това касае преговори с трети за ЕС страни за транзитиране и пренос на газ през или за членки на ЕС. ЕК ще бъде уведомена, както за началото, така и за финала на преговорите. ЕК по нейно усмотрение може да стане активен участник в тези преговори. Преди време беше създадена работна група, която да постигне баланс в законопроекта за индустриалните паркове. Спорните теми и в частност понятието „затворена енергийна система“ предизвика доста спорове. Намерихте ли баланс ? Водеща комисия по този законопроект е икономическата комисия в Народното събрание. Въпреки всичко, половината от закона касае изменения на Закона за енергетиката. Поради това, ние не можехме да бъдем безучастни и проведохме много дискусии със засегнатите страни. Между първо и второ четене внесох като предложения нови текстове, които третират както новите затворени системи в регистрирани индустриални зони, така също и съществуващи системи с много проблеми, които дефинираме като затворени системи и регулираме отношенията в тях. Тези дни бяха приети на първо четене и изменения  в Закона за енергийна ефективност. В тях също се предвиждат промени, които ще се отразят и на бизнеса, и на битовите потребители. Може ли да структурирате какво очаквате да се промени за транспортния и строителния сектор ? Всички новопостроени сгради трябва да се стремят да бъдат с нулево потребление. Тоест изискванията към строителите и проектантите са тежки. Отделно всички търговци, които имат оборот от над 500 тона гориво на година, стават задължени лица по енергийна ефективност. Това, разбира се, е много нисък праг и ние ще го увеличим при обсъжданията между двете четения на законовите изменения, но е също съществена тежест. За потребителите е важно да знаят, че до 2027 година ще трябва да подменят уредите за дялово разпределение с такива, които се отчитат дистанционно. За всички подменили уредите си преди това, задължаваме топлинните счетоводители да изготвят платежните документи ежемесечно, без да има изравнителни сметки. Това ще даде възможност да се хванат некоректните потребители, кражби, загуби на топлинна енергия. Господин Николов, буквално преди дни правителството взе решение за изграждане на 7-ми блок на АЕЦ „Козлодуй“. Вие също защитавахте тази идея. Доколкото знам тя не включваше отказ от проекта „Белене“. Какво да очакваме ? Това е дълъг процес преди взимане на решение по Закона за енергетиката - за изграждане на нова ядрена мощност. За 7-ми блок на АЕЦ „Козлодуй“ направени много важни стъпки още от 2012 г. /предпроектно проучване, сеизмично проучване, ОВОС с последващо съдебно решение, оценка на риска, заповед за избор на площадка и др./, което довежда до логичната следваща стъпка - правно и финансово-икономическо проучване и след това решение на Министъра на енергетиката за изграждане на нова мощност. Пътят е дълъг и има още много работа. Доколкото знам, изборът е на Република България и всички ще се съобразят с това решение, а то е зависимо от правилното структуриране на финансирането. Съществува ли опасност България да загуби и малкото в сектора ядрена енергетика ? Не. Смятам, че България ще остане твърдо между държавите експлоатиращи атомната енергия за мирни цели.   Валентин Николов е председател на комисията по енергетика към Народното събрание и депутат от ГЕРБ.
SOFIX на 7-годишен връх и на печалба седма поредна седмица от 18 до 22 януари 2021 година
fb
24-01-2021
Отминалата трета работна седмица на 2021 година (18 – 22 януари) завърши с повишение и за четирите индекса на Българката фондова борса (БФБ), при това за три от тях (без имотния BGREIT) за седма поредна седмица (последната на 2020 г. беше двудневна, БФБ работеше само на 29 и 30 декември). През отминалите пет работни дни с най-голям седмичен ръст затвори измерителят на 15-те най-ликвидните компании SOFIX (+7.86%), който отчете 7-годишен рекорд, следван от широкия BGBX 40 (+5.75%), равно претегления BGTR 30 (+4.38%) и имотния BG REIT (+2.06%). Откакто на 13 март беше обявено извънредното положение, а след това и извънредната епидемиологична обстановка (удължена до 31 януари), заради коронавирусната пандемия, до 22 януари SOFIX e на печалба с 9.77%, а от началото на 2021 годината повишението е по-голямо, с 12.24%, показват седмичните и месечните бюлетини на БФБ. През третата работна седмица 2021 година (18 - 22 януари)   БФБ отново превиши оборота си над 10 млн. лева Осъществени са общо 2 766 сделки с 5 534 652 лота за 10 812 385 лева, което е повече с 864 сделки и с 4 308 767 лата, но оборотът е с 463 375 лева по-малко, в сравнение с предходната седмица (11 – 15 януари), когато бяха отчетени 1 902 сделки с 1 225 885 лота за 11 275 960 лева. И въпреки относително високия оборот (10 812 385лева), все още този важен борсов показател е далеч от седмичния рекорд за миналата годината от 20 598 570 лева през периода 30 ноември – 4 декември 2020 г. Равносметката за оборота показва, че 13 дружества са реализирали сделки за над 200 000 лева, спрямо 6 през предходната седмица на настоящата година. На върха през отминаващата седмица с оборот над 1 млн. лева са ВФ Алтърнатив АД (2YH) – 3 сделки за 1 552 000 лева, и Делта кредит АДСИЦ - София (6AC) – 4 сделки за 1 036 514 лева. За отбелязване е, че купувачът на бизнеса на ЧЕЗ в България - Еврохолд България АД (4EH), който поучи одобрение от всички български регулатори, е на трето място – 85 сделки за 701 579 лева. Следват: Химимпорт АД (6C4) – 350 сделки за 570 106 лева, Алтерко АД (A4L) – 231 сделки за 421 947 лева, Топливо АД (3TV) – 4 сделки за 404 359 лева, Българска фондова борса АД (BSO) – 111 сделки за 355 801 лева, ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A) – 1 сделка с облигации за 300 000 лева, Синтетика АД (EHN) – 5 сделки за 286 796 лева, Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ (4IC) – 9 сделки с 277 219 лева, ЧЕЗ Разпределение България АД (3CZ) – 96 сделки за 258 028 лева, Доверие Обединен Холдинг АД (5DOV) – 214 сделки за 246 828 лева и Топлофикация-Русе ЕАД (T0F1) – 1 сделка с облигации за 200 000 лева. За сравнение в групата на най-оборотните компании през третата седмица на настоящата година попаднаха две дружества, които бяха в същата група и през предходните две седмици на 2021 година. Това са Алтерко АД (A4L) и Доверие Обединен Холдинг АД (5DOV). След като и четирите индекса на БФБ са на печалба,    печелившите акции са повече от губещите при съотношение 75% към 23% и 2 на сто без промяна. В полза на печелившите са и другите показатели: при емисиите (60% към 20% и 20 на сто без промяна), при оборотите (55% към 12% и 33 на сто без промяна), но най-голяма е разликата при сделките (91% за печелившите, 7% за губещите и 2 на сто без промяна). Пазарът на акции в Западна Европа и САЩ През отминалата работна седмица БФБ отново се размина напълно с пазарите в Западна Европа, които бяха на червено, но съвпадна като тренд с американския на „Уолстрийт“ в Ню Йорк, където и трите основни индекса завършиха седмицата в зелената зона. Както посочихме, и четирите индекса на БФБ завършиха с повишения, докато общоевропейският индекс Stoxx 600, в който са включени най-големите европейски компании по пазарна капитализация, се понижи с 0.14%. С най-голям спад от националните измерители на „сините чипове“ завърши испанският IBEX 35 (-2.48%), следван от италианския FTSE MIB (-1.38%), френския САС 40 (-1.04%), германския DAX (-0.63%) и британския FTSE 100 (-0.60%). Вижте още: С дневен спад и седмична загуба завършиха пазарите на акции в Европа На „Уолстрийт“ в Ню Йорк трендът беше възходящ. Средният седмичен ръст за измерителя на 30-те най-големи щатски компании по пазарна капитализация Dow Jones е минимално, с 0.02%, при широкия S&P 500, в който са включени 500-те най-големите компании в САЩ, нарастването е с 1.21 на сто, а най-голям е седмичният ръст при технологичния Nasdaq (+1.54%). Както много пазарни наблюдатели отбелязаха, американският пазар приветства новия президент Джо Байдън с печалби и в очакване на първия спасителен пакет от 1.9 млрд. долара, голяма част от които се очаква да се налеят като свежи пари на фондовия пазар. Динамика на българските индекси* Седмичният преглед (18 – 22 януари) показва, че и четирите индекса на БФБ са на печалба и през третата седмица на новата 2021 година. С най-голям седмичен ръст завърши SOFIX, следван от широкия BGBX 40, равно претегления BGBX 30 и имотния BGREIT: - при SOFIX е отчетено най-високото седмично нарастване от четирите индекса със 7.86%, при това с близо 7-годишет рекорд (през последната седмица на юни 2014 г. повишението на SOFIX е с 8.28%). В предходната седмица българският измерител на „сините чипове“ също беше на печалба с 3.19%, при това с половингодишен връх (през първата седмица на юни 2020 година SOFIX завърши с ръст от 3.20 на сто. През отминалата трета работна седмица на януари с акциите на 15-те включени в SOFIX компании са реализирани сделки с 1 697 144 лота за 2 590 865 лева, спрямо 782 511 лота за 1 654 809 лева седмица по-рано; - при BGBX 40 повишението е с 5.75%, което също е близо до 7-годишен рекорд (през последната седмица на юни 2014 г. широкият измерител е отчел ръст от 8.75%), докато в предходната седмица на настоящата година нарасна с 2.29 на сто, което също беше половингодишен връх (през първата седмица на юни 2020 г. BGBX 40 завърши с повишение от 2.71 на сто). Реализираните сделки през отминалите пет работни дни са с 2 074 671 лота за 4 513 115 лева, спрямо 1 008 972 лота за 3 228 352 лева седмица по-рано; - при BGTR 30 повишението е с 4.38%, което е 9-месечен рекорд (през първата седмица на април 2020 година равно претегленият индекс е нараснал с 4.47 на сто), докато в предходната седмица повишението е с 2.19 на сто. Реализираните сделки през отминалите пет работни дни са с 1 809 337 лота за 3 336 464 лева, в сравнение с 803 024 лота за 1 970 826 лева седмица по-рано; - при BG REIT повишението е най-слабо, с 2.06%, което представлява двумесечен връх (през предпоследната седмица на ноември (16 - 20) е отчетено нарастване на имотния индекс с 2.18 на сто, докато в предходната седмица повишението беше с 1.26 на сто. Реализираните сделки през отминалите пет работни дни са с 92 023 лота за 169 528 лева, в сравнение със 199 777 лота за 361 729 лева седмица по-рано. Кои са най-печелившите акции - Еврохолд България АД (4EH) е начело в групата на най-печелившите акции с ръст от 38.95% и седмичен оборот от 701 579 лева в сравнение са повишение от 6.15% и оборот от 94 477 лева в предходната седмица. През отминалата седмица последната цена е била 2.640 лв./акция и по-висока пазарна капитализация от 521 467 584 лева; - Фонд имоти АДСИЦ (6BMA) с ръст от 30.43%, седмичен оборот от 29 880 лева при последна цена от 0.030 лв./акция и пазарна капитализация от 701 841 лева; - ЧЕЗ Електро България АД (1CZ) с нарастване от 30.43% и седмичен оборот от 89 000 лева, след като в предходната седмица беше начело в тази група с ръст от 8.00% и седмичен оборот от 46 000 лева. През отминалата работна седмица последната цена 30 000.000 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 150 000 000 лева от 115 000 000 лева седмица по-рано; - Хидравлични елементи и системи АД (4HE) с повишение от 10.15%, седмичен оборот от 101 009 лева при последна цена от 4.340 лв./акция и пазарна капитализация от 78 960 884 лева; - Спиди АД (0SP) с ръст от 10.00%, седмичен оборот от 139 557 лева при последна цена от 66.000 лв./акция и пазарна капитализация от 354 922 854 лева. Кои са най-губещите акции - Топливо АД (3TV) е начело в групата на най-губещите акции със спад от 30.00%, седмичен оборот от 404 439 лева, при последна цена от 1.890 лева и пазарна капитализация от 10 237 807 лева; - София Комерс-Заложни къщи АД (6SOA) с понижение от 3.85%, седмичен оборот от 187 085 лева, последна цена от 7.500 лв./акция и пазарна капитализация от 18 000 000 лева; - Сирма Груп Холдинг АД (SKK) със загуба от 3.51%, седмичен оборот от 55 255 лева, при последна цена от 0.550 лв./акция и пазарна капитализация от 32 648 285 лева; - Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ (4IC) със спад от 1.64%, седмичен оборот от 277 219 лева, последна цена от 0.900 лв./акция и пазарна капитализация от 24 989 828 лева; - Алфа България АД (VZW) с понижение от 0.62%, седмичен оборот от 115 000 лева, при последна цена от 0.800 лв./акция и пазарна капитализация от 944 928 лева. Енергийните компании на БФБ През отминалите пет работни дни (18 – 22 януари) с книжата на: - ЧЕЗ Разпределение България АД (3CZ) са реализирани сделки с 918 лота за 258 028 лева, след което цената на акциите се е повишила с 6.25% в сравнение с 307 лота за 78 716 лева, след което цената акциите се е понижила с 3.03%. Последната цена от отминаващата седмица е 272.000 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 524 416 000 лева от 493 568 000 лева седмица по-рано; - ЧЕЗ Електро България АД (1CZ) са изтъргувани само 3 акции за 89 000 лева на 19 януари, след което цената им скочи с 30.43% и попаднаха в групата на най-печелившите емисии, при последна цена за миналите пет работни дни от 30 000.000 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 150 000 000 лева от 115 000 000 лева седмица по-рано; - Синергон Холдинг АД (6S7) са реализирани сделки с 6 883 лота за 5 243 лева, след което цената на акциите е спаднала с 3.61% в сравнение с 968 лота за 786 лева, след което цената се е повишила с 9.93%. През отминалите пет работни дни последната цена е 0.800 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 14 687 079 лева от 15 237 845 лева седмица по-рано; - Капман Грийн Енерджи Фонд АД (C4P) са реализирани сделки с 138 300 лота за 188 653, след което цената на акциите се повиши с 0.73% в сравнение с изтъргувани 50 лота за 69 лева на 11 януари. Последна цена за отминалите пет работни дни е 1.380 лв./акция и по-висока пазарна капиталзация до 18 403 501 лева от 18 270 142 лева седмица по-рано; - ЕМКА АД (57Е) Севлиево са реализирани сделки с 2 680 лота за 5 982 лева, след което цената на акциите се повиши с 9.62%, но в предходната седмица не са реализирани сделки, при последна цена от 2.280лв. /акция и по-висока пазарна капитализация до 49 475 375 лева от 45 135 430 лева седмица по-рано; - Елхим Искра АД (52Е) са реализирани сделки с 4 370 лота за 3 247 лева, след което цената на акциите нарасна с 0.64%, при последна цена от 0.785 лв./акция и по-висока пазарна капитализация от 19 710 102 лева; - ВЕИ проджект АД (VP9A) отново не са реализирани сделки с облигации на дружеството, като последната е била на 13 март 2020 г., когато са продадени 5 облигации за 488 461 лева и цената им е спаднала с 0.10% при последна цена от 100.000 лв. за брой; - ТЕЦ Марица 3 АД (6TMA) не са реализирани сделки, като последната е била на 19 ноември с 618 облигации за 626 189 лева, след което цената им се е повишила с 1.33% при последна цена от 101.325 лв. за една облигация; - ТЕЦ - Бобов дол ЕАД (TC8A) са реализирани сделки с 300 облигации за 300 000 лева на 19 януари, при последна цена от 100.000 за една облигация. - Топлофикация-Русе ЕАД (T0F1) са реализирани сделки с 200 облигации за 200 000 лева на 19 януари, при последна цена от 100.00 лв. за облигации, след което цената на дълговите книжа не се е променила. * Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот на БФБ, защото едни и същи емисии са включени в два индекса. Източници: Бюлетините на БФБ и Infostock.bg. Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света. Още за пазара на акции в България: SOFIX на печалба шеста поредна седмица от 11 до 15 януари 2021 година SOFIX на печалба пета поредна седмица в началото на 2021 година Над 19 на сто ръст на оборота през декември отчита БФБ За БФБ изминалата 2020 година беше най-губещата за последното десетилетие  
fb
Руски учени създадоха прототип на устройство, което ще търси полезни изкопаеми на Луната и Марс
Учените от Института за космически изследвания на Руската академия на науките създадоха лабораторен прототип на апарат за бъдещия „Луноход-Геолог“, който ще търси полезни изкопаеми на Луната и Марс. „С подкрепата на Руския научен фонд създадохме лабораторен прототип на апарата и го тествахме в ускорител на протони в Обединения институт за ядрени изследвания. Експериментът показа, че нашата концепция работи“, заяви Игор Митрофанов, завеждащ отдел ядрена планетология към института, цитиран от novosti-kosmonavtiki.ru . Разработването на устройството е продължило три години. То ще бъде предложено за руски и чуждестранни апарати, предназначени за изучаване на Луната и Марс. При придвижване по повърхността, устройството ще регистрира наличие на основните скалообразуващи елементи на дълбочина от няколко десетки сантиметра до метър. Ще извършва и геоложки проучвания за редкоземни и благородни метали в това число злато, сребро и метали от платиновата група. За целта луноходът трябва да стои на място един-два часа, за да получи данни от отчитането от гама-лъчите.
Към статията
Компания на „Росатом“ доставя оборудване за над 308 млн. евро за ледоразбивачите по проекта „Лидер“
Предприятието ОКБМ „Африкантов“, част от компанията „Атоменергомаш“ на „Росатом“,ще е комплексен доставчик на оборудването за руските ледоразбивачи от проекта „Лидер“. „Корабостроителният комплекс „Звезда“ вече подписа договор за доставка с ОКБМ Африкантов за над 28 милиарда рубли (повече от 308 милиона евро). Ще отговаряме за производството и доставката на силовия остров –двете реакторни инсталации РИТМ‑400, четирите паротурбинни инсталации и всички съпътстващи системи“, обяви директорът по съдостроене и оптимизирани плаващи енергоблокове на „Атоменергомаш“ Владимир Аптекарев. По думите му портфейлът от поръчки в областта на съдостроенето на компанията нараства през последните години - през 2018 г. той е бил 11,2 млрд. рубли, през 2019 г. - 22,1 млрд., а през 2020 г -около 42,6 млрд. рубли. Това се дължи основно на активната позиция на ръководството на ОКБМ „Африкантов“- 80% от поръчките са за реакторно оборудване и помпи за плавателни съдове с различно предназначение.
fb
23-01-2021
Мобилните приложения за наблюдение на птици в България
Използването на мобилни приложения (интегрирани системи за събиране на полеви данни) спестява на първо място време, намалява възможностите за грешки. Te позволяват лесно обработване на големи масиви от данни от първична информация, също така бърз обмен и пренос на данните, възможноност за бърз контрол и управление на информацията. Това съобщи в рамките на онлайн среща-дискусия: "Ролята на гражданската наука за опазване на биоразнообразието" д-р Георги Попгеоргиев от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), който направи преглед на най-използваните приложения в България и представяне на приложението SMART BIRDS. Най-използвани в момента от природозащитници и любители са EBirds, INaturalist, ObsMapp, Горски спътник, Спаси гората, SmartBirds Pro. От 2015 година в SMART BIRDS с мобилното приложение са събрани над 1,4 млн. записа на птици, земноводни, влечуги. Приблизително 60% от данните са на потребители, които не са служители на БДЗП. Изключително е важна ролята на гражданската наука особено при сигнализиране на различни нарушения за изкореняване и унищожаване на местообитания каквато е фейсбук групата: „Растенията в България“, коментира Спас Узунов, администратор на групата и разказа още интересни наблюдения през 2020 година. Членовете на групата често сигнализират за проблеми, нарушения или други нередности с видовете и техните местообитания. Често се водят дискусии за вредата от безконтролно ползване и ненужно късане на растения особено за букети. Често в групата се споделят данни за инвазивни или чуждоземни видове в неустановени затова места. Това е ценна инфромация за предприемане на консервационни мерки при необходимост. От материали в групата са тръгнали предложения за създаване на нови защитени територии. Такива групи със сигурност биха могли да подпомогнат науката. Но много е важно и науката да се включва с коментари, информация и оценки в тези групи за повишаване на информираността на любителите. На въпрос дали гражданските групи и мониторинговите инструменти, които използва неправителствения сектор, могат да заместят функциите за монитроинг на държавата, Ирина Матеева от БДЗП каза, че има функции по мониторинг на държавата, за които тя трябва да отговаря. Това е дейност, отговорност и задача на Изпълнителната агенция по опазване на околната среда, каза още Матеева. Но доброволците са много важни за природозащитната наука. Силната природозащитна наука и силното гражданско общество могат да бъдат много добър коректив на държавата. Росен Василев от БДЗП посочи, че на голям интерес се радват пътуващите ботанически семинари на организацията, в които се включват любители на природата на растенията и животните. Той посочи за пример изминалите вече семинари през 2019 година „Степите на Калиакра“, „Билото на Беласица“ и подчерта, че планират още интересни пътуващи ботанически семинари през април и май.
fb
23-01-2021
Япония и Великобритания ще работят заедно по системи за извеждане от експлоатация на ядрени обекти
Великобритания и Япония подписаха споразумение за сътрудничество за проучване и технологично разполагане на роботизирани и автоматизирани системи при извеждане от експлоатация на ядрени обекти, информира orld-nuclear-news.org . Проектът LongOps ще се развива в рамките на 4 години и има бюджет от 12 милиона лири. Финансирането ще бъде осигурено от британските Агенция за проучвания и иновации и Агенция за извеждане от експлоатация на ядрени обекти и японската ТЕРСО.LongOps е част от серия инвестиции на обща стойност над 450 милиона лири, които британското правителство инвестира в проекти за роботика и автоматични системи от 2014 г. насам.  
fb
23-01-2021
fb
42 процента глобален спад на преките чуждестранни инвестиции през 2020 г.,
fb
25-01-2021
Към статията
fb
Техеран: Фермите за биткойни са виновни за спирането на тока и замърсяването
fb
25-01-2021
Към статията
fb
121 са новите случаи на коронавирус у нас
fb
25-01-2021
Към статията
fb
OPCOM затвори при цена от 57,90 евро за мвтч, на гръцката EnEx средната цена ще е 45,70 евро за мвтч за 25 януари
fb
24-01-2021
Към статията
fb
„Булгартрансгаз“ обявява свободния капацитет за съхраняване на газ в „Чирен“ за газовата 2021 – 2022 година
fb
24-01-2021
Към статията
fb
Блокираните над 100 млн. лв. по ОП „Околна среда“ може и да бъдат спасени
fb
24-01-2021
Към статията