fb
Енергийната боса затвори при цена за базова енергия от 78.97 лв. за MWh с ден за доставка 22 февруари
fb
21-02-2020
Енергийната борса в рамките на търговията „пазар ден напред“ затвори при цена за базова енергия (1 – 24 часа ) от 78.97 лв. за MWh и количество от 33431.10 MWh ден за доставка 22 февруари 2020 година, сочат данните от търговията. Цената на пиковата енергия (9-20 часа) е 72.64 лв. за MWh, при количество от 17210.9 MWh. Извънпиковата енергия (16220.2 MWh) е на цена от 85.30 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа). Борсата стартира при средна цена от 97.62 лв. за MWh и количество от 1363.7 MWh. Най-високата цена на търгуваната енергия в сегмента пазар „Ден напред“ е регистрирана в 21 часа – 101.35 лв. за MWh при количество от 1307.1 MWh. В 24 часа цената на търгуваната енергия е 64.13 за MWh, при количество от 1264 MWh. При търговията в пазарен сегмент "В рамките на деня" към 14 часа на 21 февруари януари 2020 г. общият търгуван обем е 2616.1 MWh и средно претеглена дневна цена от 119.1 лв. за MWh. Към момента на публикуването на информацията, оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за генерацията и товара, които не отразяват търговския обмен, както и енергийните обмени по линия на ENTSO-E сочат, че в системата участват:
 
АЕЦ с мощност от 2159 MW или 42.34 %,
кондензационните ТЕЦ със 1786 MW или 35.03 %,
топлофикационните ТЕЦ с 397 MW или 7.97 %,
заводските ТЕЦ – 124 MW или 2.43 %,
ВЕЦ с 10 MW или 0.20 %
малки ВЕЦ – 107 MW или с 2.10 %
вятърни електроцентрали – 122 MW и съответно 2.39 процента
фотоволтаичните електроцентрали – 365 MW или 7.16 %
Био ТЕЦ – 29 MW или 0.57 %. Товарът на страната към часа на публикуването е 5018 MW. След като вчера понижението на цената на БНЕБ в сегмента „ден напред“ бе от порядъка на 14,4 %, според сравнителните данни от https://www.energylive.cloud, днес цената спада спрямо вчерашната с 3,7 %. Очаквано преди почивните дни стойността в този сегмент на германската енергийна борса отново е отрицателна – минус 1.51 евро за MWh, намалявайки със 106.2 %.Цените на всички борси, с изключение на Чехия, Словакия и Гърция намаляват (все още не са публикувани данните за Италия, Португалия, Испания ).
fb
От Новатек смятат, че 2020 г. ще е тежка за пазара на газ, но вярват в своята устойчивост
fb
21-02-2020
Руската компания „Новатек“ смята, че 2020 г. ще е тежка за пазара на газ и за целия нефтогазов сектор, включително и поради ситуацията с разпространението на коронавируса в Китай, но вярва в своята устойчивост, е съобщил заместник-председателят Марк Джетуей по време на видеоконференция. „Въпреки нашият успех през миналата година сега виждаме пазар с излишък от природен газ. Дисбалансът между търсенето и предложенията затруднява пускането на нови LNG-комплекси, а търсенето, което отслабва поради аномално топлата зима и големите запаси от газ в подземните газохранилища на Европа сега се усложнява от растящите опасения във връзка с коронавируса в Китай“, е казал той, цитиран от руските медии. В частност, ситуацията с коронавируса по думите му е като „черен лебед“ и е трудно да се прогнозира и предсказва колко дълго ще продължи. Комбинацията от всички посочени по-горе фактори оказва натиск върху спотовите цени на втечнения природен газ. „Но настоящият дисбаланс на пазара не води до структурни промени в прогнозата ни за търсенето на газ. Ние оставаме оптимисти, че стратегията ни да станем лидер в осигуряването на ключовите пазари на LNG е правилно стратегическо решение...Уверени сме, че природният газ ще остане предпочитано гориво“, е добавил Джетуей. В същото време топмениджърът е съобщил, че икономическият ръст на развиващите се страни, преходът от въглища към газ, програмите във връзка с климата – всичко това е в полза ва природния газ като достъпен, безопасен и устойчив източник на енергия за десетилетия напред. „Новатек“ се позиционира като един от лидерите в процеса на енергийна трансформация. 2020 година ще е тежка година за нефтогазовия сектор, но негативното влияние не е едно и също за всички компании. Ние сме различни“, е заключил Джетуей.
ТЕЦ "Марица Изток 2" – между футбола и въглеродните емисии *
fb
21-02-2020
Автор: Калоян Стайков, ИПИ Почти неизменно, през последното десетилетие енергийният сектор е постоянен източник на скандали и социално и икономическо напрежение, породени както от външни, така и от вътрешни фактори. Външните фактори обикновено са свързани с присъединяването на страната към Европейския съюз, транспониране на Третия либерализационен пакет и либерализирането на енергийните пазари, но и с климатичната политика на общността – цели за възобновяеми енергийни източници, намаляване на въглеродните емисии и енергийната ефективност. Разбира се, секторът е изключително инертен и тези промени не влизат в сила от днес за утре и именно тук се появяват повечето вътрешни проблеми: липса на оценка на въздействието от европейските и националните политики в сектора; затваряне на очите за потенциалните проблеми до последно; а когато те вече станат неизбежни, се прибягва до спешни мерки, които не само не помагат, но и често водят до нови проблеми. Резултатите от всичко това ясно се виждат във финансовото състояние на ТЕЦ „Марица Изток 2“, която от седем години работи на загуба, която за първите девет месеца на 2019 г. възлиза на 627 млн. лв. при годишни приходи от продажби за 2018 г. в размер на 629 млн. лв. От известно време управляващите преговарят с Европейската комисия за отпускане на държавна помощ на централата под формата на капитализиране на част от задълженията ѝ към Българския енергиен холдинг (БЕХ), но в най-добрия случай това ще е временна мярка, която ще облекчи агонията, но няма да реши проблема. Как се стигна до тук? Централата започва да трупа загуби през 2013 г., когато икономиката е в стагнация, има социални протести срещу цените на електрическата енергия и предсрочни парламентарни избори. Резултатът от това са три поредни понижения на регулираната цена на електрическата енергия, които естествено се отразяват и върху приходите на централата. С други думи, дейността на централата страда едновременно от подтиснатата икономическа активност и от регулаторните решения, целящи поддържане на ниски цени на електрическата енергия за домакинствата. В същото време – 2013-2014 г., централата купува квоти за въглеродни емисии на завишени цени, разбираме по-късно от статия на в. "Капитал". Разбира се, едва ли може да се твърди, че централата е пример за ефикасност дали заради раздутия щат на наетите или заради това, че е собственик на старозагорския ПФК „Берое“. Към всичко това започват да се прибавят и допълнителни тежести от 2015 г., начело с разходите за покупка на квоти за въглеродни емисии. Те не са новост, тъй като големите горивни инсталации в Европейския съюз имат задължение да купуват права за емитиране на въглеродни емисии още от 2005 г., но до 2012 г. "Марица Изток 2" получава около 84% от необходимите ѝ квоти безплатно. Това рязко се променя с навлизането в третата фаза на схемата на ЕС за търговия с емисии – 2013-2020 г., когато централата получава едва 22% от необходимите ѝ квоти безплатно. По този начин делът на разходите за квоти въглеродни емисии се увеличава от 4,8% от оперативните разходи в периода 2008-2012 г. до 20,1% от оперативните разходи в периода 2013-2018 г., като само за 2018 г. този дял е 37,5%. Същевременно средната цена на квотите за въглеродни емисии намалява от 13,94 евро/квота в периода 2008-2012 г. до 7,59 евро/квота в периода 2013-2018 г. С навлизането в четвъртата фаза на схемата на ЕС за търговия с емисии за периода 2021-2028 г. и с новата цел на ЕС за намаляване на емисиите до 2030 г. с 40% в сравнение с 1990 г. може да се очаква допълнително намаляване на безплатните квоти и увеличаване на цените им. Това е нещо, което е известно от около 20 г. – още преди България да се присъедини към ЕС, но се игнорира. Част от обяснението се крие в икономическата и финансова криза, която сериозно потисна икономическата активност в ЕС и доведе до намаляване на цените на квотите до средно около 6,12 евро в периода 2012-2017 г. Към това трябва да се прибави и изходът от антитръстовата процедура на Европейската комисия срещу БЕХ, в резултат на която холдинг е задължен да предоставя минимални количества на предварително определена цена на пазарен сегмент „Ден напред“. Като част от БЕХ ТЕЦ „Марица Изток 2“ участва в това задължение, което ограничава възможността ѝ да провежда напълно самостоятелна бизнес политика и да оптимизира дейността си. А на всичко отгоре се прибавя и продължаващата липса на желание за оптимизиране на дейността на централата – все пак тя е държавна и всякакви недъзи в работата ѝ, както и влиянието ѝ върху пазара, са отговорност на правителството. Какво следва? „Като е губеща, да се затвори“ е лесното решение, което би имало непредвидими и неизмерими последствия за икономиката, което го прави безпредметно. Централата можеше да получи държавна помощ чрез т.нар. механизъм за капацитет, но правителството проспа и тази възможност. Дори и такъв да бъде структуриран, ненотифициран през ЕК и въведен в експлоатация през тази година, максималният му срок на действие би бил до 2025 г., което, както и капитализирането на дълга към БЕХ, не е решение на проблема. Възможностите оттук нататък са ограничени единствено от въображението ни, но доколко са приложими – какъвто е примерът със затварянето на централата, е не по-малко важен въпрос. За целта обаче е необходим цялостен, систематичен, целенасочен и навременен подход за идентифициране на възможни решения и изследване на техните последствия върху социалната и икономическата среда в страната, както и върху развитието на региона около Маришки басейн. Икономиката, енергетиката, както и пазарните и социалните взаимоотношения се променят и е крайно време правителството и в частност управителите на държавните компании да се присъединят към тази промяна, а не да търсят решения на днешните проблеми с мерки отпреди 30 г.
* Статията е публикувана във вестник „Сега“ на 21 февруари 2020 г., заглавието е на редакцията Прочетете повече на: https://ime.bg/bg/articles/tec-marica-iztok-2-mejdu-futbola-i-vyglerodnite-emisii-/  
Борисов: Ще вървим към чакалнята на еврозоната при този курс и само при абсолютен консенсус в страната
fb
21-02-2020
„Ще вървим към чакалнята на еврозоната при този курс и само при абсолютен консенсус в страната“. Това заяви министър-председателят Бойко Борисов след среща със заместник-председателя на Европейската комисия Валдис Домбровскис в Брюксел. По време на разговора двамата обсъдиха напредъка на страната ни за влизането в чакалнята /ERM II/ на еврозоната. Премиерът Борисов отбеляза трайния растеж на Брутния вътрешен продукт на България години наред, финансовата стабилност и дисциплина, които се оценяват високо от Европейската комисия и от вицепрезидента й. „Времето, за което говорим, е юли месец, не април. Дотогава българските банки трябва да наблюдават много внимателно капиталовата си състоятелност, за да няма допълнителни пречки“, допълни министър-председателят. „Когато вицепрезидент на ЕК, бивш премиер, комисар, който отговаря за това, точно и ясно казва, че България ще влиза в чакалнята на еврозоната само по фиксирания курс към датата, която българският парламент се съгласи, аз повече от това няма как да убедя хора“, подчерта още Бойко Борисов. Заместник-председателят на Европейската комисия Валдис Домбровскис заяви, че е много висока степента на сигурност сегашният обменен курс, при който левът е фиксиран към еврото, да остане и след влизането на страната ни в еврозоната. България има добра кредитна история на фискалната и бюджетната дисциплина, тя има вторият най-нисък дълг на държава в ЕС като съотношение на дълга към БВП, отбеляза още Валдис Домбровскис.
fb
420 млн. потребители в света разчитат на автономни слънчеви системи
Решенията в слънчевата енергетика  са изключително важни в съвременния свят. В новия си доклад Световната банка „2020 Off-Grid Solar Market Trends Report“ обръща внимание на автономните соларни системи. Авторите на доклада отбелязват, че слънчевите автономни решения играят ключова роля при разширяването на достъпа до енергия на милиони хора, особено в страните от Африка и по-очно южната част на Сахара и Южна Азия, които се отличават с най-голям процент на жители, които нямат достъп до съвременните видове енергия. Секторът на автономните слънчеви системи е с големи перспективи. От тях към днешна дата се ползват 420 млн. потребители, а потенциалът за по-нататъшен ръст е значителен. 840 млн. души на Земята и досега нямат достъп до електричество. За обхващането им ще са необходими съществени финансови вложения. През последното десетилетие секторът на автономна слънчева енергетика бързо расте и сега представлява сам по себе си пазар с годишен оборот от около 1,75 млрд. долара. Към днешна дата в света работят над 180 млн. автономни слънчеви системи. Във връзка с растящото потребителско търсене на битови прибори и резервни системи за енергоснабдяване предприятията се стремят да доставят на пазара все повече по-големи домашни слънчеви системи. Постигането на Целта за устойчиво развитие, касаеща обезпечаването на всеобщ достъп до евтина, надеждна и устойчива съвременна енергия през 2030 г.  все още е далеко. В докладът се отбелязва, че за постигането на тази цел секторът на автономни слънчеви системи трябва да расте с ускорени темпове – средно с 13 % годишно и ще изисква допълнителни инвестиции от порядъка на 6,6 – 11 млрд. долара. Броят на потенциалните ползватели на автономни слънчеви системи в целия свят се оценява на 1,8 млрд. души, тъй като заедно с тези жители, които нямат достъп до електроенергия, около 1 млрд. души са включени към ненадеждни мрежи. Прочетете повече на: https://www.worldbank.org/en/topic/energy/publication/off-grid-solar-market-trends-report-2020  
Към статията
За производство на евтин водород, просто добавете кобалт
Японските изследователи са разработили нова технология за разделяне на молекулите на водата, базирана на фотоелектрохимична система, направена с титанов диоксид и кобалт. За кобалта се твърди, че е солидна алтернатива на благородните метали като злато и сребро за подобряване на поглъщащите светлината свойства на титанов диоксид, използван за окисляване на водата. Изследователи от Японския технологичен институт в Токио (Tokyo Tech) твърдят, че са разработили фотоелектрохимична система с видима светлина за разделяне на водната молекула за производство на водород, който се основава на титанов диоксид и кобалт. Ключът към този нов подход е кобалт, който се използва вместо скъпи метали като злато и сребро, т.е. за подобряване на свойствата на абсорбция на светлина на титановия диоксид (TiO2), който е известен с абсорбирането на енергия от светлина в ултравиолетовия спектър. Когато се смесват благородни метали или в случая кобалт, титановият диоксид също може да абсорбира видимия спектър на светлината. Учените създадоха това, което твърдят, че е първият фотоанод на видима светлина, направен от TiO2, подсилен с кобалт, чрез изграждане на тънък филм TiO2 върху субстрат и добавяне на кобалт чрез потапяне на двете съединения във воден разтвор на кобалтов нитрат. Според техните анализи, проведени чрез спектрометрични анализи и сканираща електронна микроскопия, добавянето на кобалт позволява TiO2 да абсорбира и видимата светлина, което задейства мобилизирането на електрони и причинява окисляване на водата. „Оказва се, че кобалтовите полета не само улавят видима светлина и прехвърлят заряди (електрони) на TiO2 интерфейса, но също така служат като каталитични места, които улесняват окисляването на водата“, заявяват от изследователската група. На всичкото отгоре се оказва, че структурата на основния тънък филм TiO2 също има положителен ефект върху работата на фотоанода, като позволява по-доброто разпростиране на кобалтовите атоми. „Структурата на TiO2 филма може лесно да бъде настроена чрез коригиране на параметрите на производството, което позволи на екипа да извърши множество тестове, за да получи представа за това явление“, обясняват още учените, цитирани от Pv-magazine. Чрез разработената нова технология е възможно в бъдеще да се улесни и промишленото производство на водород, на който се възлагат надежди да промени устойчиво енергийната карта занапред.
fb
21-02-2020
Morgan Stanley купува платформата за електронна търговия E-Trade
Американската инвестиционна банка Morgan Stanley е готова да закупи платформата за електронна търговия E-Trade Financial Corporation за 13 млрд. долара. Това обяви банката с прессъобщение в четвъртък, предаде БНР. Сделката, за която Morgan Stanley ще плати по $58,74 за акция на E-Trade, се очаква да бъде приключена през четвъртото тримесечие на годината. Посочената цена представлява премия от 30% върху вчерашната цена на затваряне на акциите на E-Trade на Уолстрийт. "E-Trade представлява изключителна възможност за растеж за нашия бизнес по управлението на богатството и скок напред в стратегията ни за управление на богатството", посочи изпълнителният директор на Morgan Stanley Джеймс Горман. Той добави, че придобиването представлява продължение на "десетилетен преход на нашата фирма към по-балансиран лек бизнес микс, наблягащ на по-трайните източници на приходи". Електронната платформа за търговия E-Trade има повече от 5,2 милиона клиентски акаунта с над 360 милиарда долара активи на клиенти на дребно, които ще бъдат добавени към съществуващите взаимоотношения на Morgan Stanley с 3 милиона клиенти и клиентски активи за 2,7 тлрн. долара. Този ход на американската банка идва само няколко месеца, след като конкурентите на E-Trade в лицето на Charles Schwab Corp. и TD Ameritrade Holding Corp. обявиха, че се сливат за 26 млрд. долара. Малко преди това пък Charles Schwab Corp. разтърси сектора за електронна търговия като изненадващо намали до нула таксите при търговията на своите клиенти. След днешната новина акциите на E-Trade скочиха в началото на търговията на Уолстрийт с 27%, докато акциите на Morgan Stanley поевтиняват с 2,5%.
fb
21-02-2020
По-строги наказания за киберпрестъпления предлага Анкетната комисия за източването на данни от НАП
Промени в Наказателния кодекс, с които да се въведат по-строги наказания за киберпрестъпления, се предлагат в доклад на временната анкетна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства за източването на данни от НАП. Докладът бе приет от  94 гласа „за“, 52-ма „против“ и 9 „въздържали се“. Комисията, която бе създадена на 25 юли 2019 г. от Народното събрание, трябваше да проучи всички факти и обстоятелства около случая с източване на информация от електронните бази данни на НАП. Съгласно решението срокът на действие на комисията бе до три месеца. Впоследствие работата й бе удължавана. В доклада на Анкетната комисия се препоръчва да бъде формулирана нова дефиниция за деянията, свързани с компютърни престъпления, както и да се приемат нови състави на престъпления, които да отразяват новите форми на престъпни посегателства. В проверката, извършена от Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/, се посочва, че НАП, в качеството си на администратор на лични данни, не е приложила подходящи технически и организационни мерки за тяхната защита, в резултат на което е осъществен нерегламентиран достъп и са разпространени личните данни на 6 074 140 физически лица. Освен това се предлагат и промени в Закона за защита на личните данни, така че КЗЛД да има право да реализира персонална административнонаказателна отговорност спрямо съответните администратори на лични данни, както и по отношение на оправомощени от тях длъжностни лица. В резултат на проверката е констатирано, че в някои случаи се използва софтуер без поддръжка от производителя и така уязвимостите не могат да бъдат отстранени. Констатирани са и слабости по отношение на антивирусния софтуер, непълен щат на ИТ специалистите в държавната администрация. Членовете на комисията от БСП са изразили особено мнение към доклада, защото според тях в него не се извежда по ясен и категоричен начин отговорността на ръководствата на МФ и на НАП. Депутатите на БСП споделят констатациите от проверката на КЗЛД и в хода на дебата от БСП настояха за отговорност от страна на Министерството на финансите, което пряко отговаря за НАП. Румен Гечев посочи, че няма поемане на отговорност и каза, че "дори портиерът не е бил уволнен". Красимир Ципов /ГЕРБ/ посочи в изказването си, че системите на НАП са разработвани предимно от служители на агенцията и заяви, че пряко отговорните лица - ръководителят на отдела за информационна сигурност и ръководителят на инспектората, вече не са служители на НАП. "Води се досъдебно наказателно производство", припомни Ципов. Той посочи, че едно от обвиненията на Апелативната специализирана прокуратура е за кибертероризъм. По думите на депутата, в последните години са установени много нови форми на престъпления, свързани с компютърните технологии, а нормативната ни уредба, в частта й на Наказателен кодекс, явно не е достатъчно адекватна. Ципов бе категоричен, че не може да се предвижда лишаване от свобода за пет години за престъпление, което засяга милиони граждани. Изпълнителният директор на НАП Галя Димитрова разясни какви са действията за подобряване на информационната сигурност на НАП. Тя обясни, че НАП е първата държавна администрация, която от 18 февруари т.г. е изпълнила изискванията на Наредбата за минимална мрежова информационна сигурност. По думите й, мерките, които са предприети, намаляват значително възможността за нови атаки. По повод на изказването на депутата от левицата Румен Гечев, Галя Димитрова разясни, че колегата й, който е визиран, с военна специалност "щурман насочвач", е с гражданска специалност - електроника, а колегата, който е със средно образование по спортна стрелба, всъщност е завършил висше икономическо образование - стопанска икономика.
fb
20-02-2020
fb
АСЕП иска търговците на ток да отпаднат като задължени лица в Националната цел за енергийна ефективност
fb
21-02-2020
Към статията
fb
Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България - област Враца, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 24 - 28.02.2020 г.
fb
21-02-2020
Към статията
fb
Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България - област Видин обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 24 - 28.02.2020 г.
fb
21-02-2020
Към статията
fb
Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България - София област, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 24 - 28.02.2020 г. - 4 част
fb
21-02-2020
Към статията
fb
Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България - София област, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 24 - 28.02.2020 г. - 3 част
fb
21-02-2020
Към статията
fb
Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България - София област, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 24 - 28.02.2020 г. - 2 част
fb
21-02-2020
Към статията