fb
ЕНЕРГО-ПРО подпомага малкия бизнес при излизането на свободен пазар
fb
10-08-2020
ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги е в готовност да се включи в задължителната либерализация на всички небитови клиенти от 1 октомври.  Търговското дружество от групата ЕНЕРГО-ПРО Варна работи на територията на цялата страна. Търговските представители на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги предлагат индивидуални консултации на представителите на малкия бизнес относно процедурата по излизане на свободния пазар на електроенергия. Предоставят се гъвкави решения и най-подходящите условия за доставка спрямо индивидуалните нужди на клиентите. Фирмите имат възможност да упълномощят търговското дружеството за оформянето на всички необходими документи по процедурата за преминаване на свободния пазар.  До момента над 17 000 компании, излезли на либерализирания пазар в България, са се доверили на опита на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги. Принципи в практиката на търговското дружество са прозрачните условия, коректните взаимоотношения и надеждност в доставката на електроенергия. ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги е най-големият доставчик по брой клиенти на либерализирания енергиен пазар в България и е част от международна енергийна група с над 8 000 служители в 5 държави. Компанията разполага и със собствена онлайн платформа за продажба на електроенергия на www.KupiTok.bg. Компанията е лицензиран консултант по енергийна ефективност за извършване на енергийни обследвания на промишлени системи и сгради с богато портфолио от услуги и доказано работещи решения за оптимизиране на енергийните разходи. На разположение на клиентите за запитване за оферта или допълнителни разяснения са операторите на телефон *6161. На интернет адрес https://energo-pro-energyservices.bg/bg/ е публикувана и подробна информация за промените на пазара на електрическа енергия.
fb
Как енергийната система на САЩ може да достигне 90% чиста енергия през 2035 г.?
fb
10-08-2020
Ако правителствата могат да предприемат подобни драконовски мерки и успеят да ограничат бързото разгаряне на смъртоносния  вирус - поне в някои страни - те със сигурност могат да приемат политики за справяне с изменението на климата. Това е още по-сериозна глобална криза, която е с нас от много дълго време време и не заминава скоро. Това е посланието от доклада за 2035 г.: Разкия спад на разходите при слънчеви, вятърни централи и сторидж системи, чрез което може да ускори бъдещето ни за чиста енергия. Докладът е изготвен от експерти в школата за публична политика на Goldman в Университета. на Калифорния, Бъркли, съобщава Еnergy Informer, цитиран от Renew Economy. Докладът твърди, че САЩ могат да постигнат 90% чист енергиен микс до 2035 г. - за разлика от 55% при обичайния сценарий за бизнеса, но само ако следват набор от институционални, пазарни и регулаторни политики, описани в придружаващия доклад на дружеството Energy Innovation.   За разлика от други проучвания, които казват, че дълбоката декарбонизация е възможна само до 2050 г. и при значителни разходи, докладът от 2035 г. твърди, че САЩ могат да преминат към 90% чиста система за електроснабдяване в рамките на 15 години, като същевременно намалят цените на електроенергията на едро с до 10 %. Така ще бъдат създадени и милиони нови работни места и значително ще се намалят на емисиите по време на процеса. Докладът отчита и редица други неща: ".... през следващите 15 години можем да вложим 1,7 трилиона долара в икономиката на САЩ, да подкрепим нетно увеличение от над половин милион работни места в енергийния сектор всяка година и да намалим емисиите в цялата икономика с 27%. “ Загрижени ли сте за надеждността на енергийната мрежа с толкова високи дялове на слънчева и вятърна? Да не се притесняваме. „…. чрез запазване на съществуващия хидроенергиен и ядрен капацитет (след отчитане на планираните извеждания от експлоатация0) и голяма част от съществуващия капацитет за природен газ, съчетан с нови сторидж системи, националното търсене на електроенергия ще бъде удовлетворено надеждно с 90% чиста енергия. " По отношение на парниковите газове в доклада е записано още: „…. всички съществуващи централи за въглища (ще бъдат) изведени от експлоатация до 2035 г. и няма да бъдат изградени нови централи за изкопаеми горива. " Загрижени ли сте за балансирането на енергията и търсенето и предлагането предвид променливостта на ВЕИ? „По време на нормални периоди на производство и търсене, вятърът, слънчевата енергия и батериите осигуряват 70% от годишното производство, докато водноелектрическата и атомната енергия осигуряват другите 20 на сто.“, смятат учените. Според тях „По време на периоди на много високо търсене и / или много ниско производство на възобновяеми източници, съществуващите мощности на природен газ, водноелектрически централи и ядрени централи, комбинирани с акумулаторните сторидж системи, рентабилно компенсират несъответствията между търсенето и производството на вятър / слънчева енергия.“ „Производството от централи за природен газ представлява около 10% от общото годишно производство на електроенергия, което е с около 70% по-ниско от производството през 2019 г. “ Пословният въпрос е каква е уловката? - изглежда твърде добре, за да е вярно. Подробностите за това, което е необходимо за постигане на целите, могат да бъдат намерени в придружителен доклад Пренаписване на икономическото възстановяване на САЩ, който излага необходимите политически и регулаторни решения, които трябва да бъдат приети за постигане на желания резултат, включително: - Приемане на федерален стандарт за електроенергия без въглерод, достигащ 55% до 2025 г., 75% до 2030 г., 90% до 2035 г. и 100% до 2045 г.; - Разширяване на федералните инвестиции за чиста енергия и данъците върху производството - и по-конкретно включване в тях и на сторидж системите; - Осигуряване на подкрепено от правителството рефинансиране, за да се намали тежестта от извеждането от експлоатация на въглищните ТЕЦ; - Подобряване на регионалното планиране на преноса и разпределението на разходите; - Инвестирайте в иновации и научноизследователска и развойна дейност; - Реформиране на пазарите на едро за по-добра гъвкавост на възнагражденията; и - Реформиране на бизнес модели на комунални услуги, за да се стимулира управлението от страна на търсенето. Коментирайки заключенията на проучването, Майкъл О‘Бойл, съавтор на последния доклад, каза: „Единственото нещо, което видяхме хората объркани, е, че„ разходите на едро “включват постепенно предаване. Така че промяната в цената отразява както промяната в производствените мощности, така и при свързания с тях пренос. “ Той добави: „Това обяснява защо резултатът от цената на проучването е толкова различен от предишните проучвания. Причината е, че проучването използва реални наблюдавани разходи за слънчева енергия, вятър и съхранение като отправна точка, докато повечето други изследвания използват остарели предположения за разходи. Освен всичко това, в този доклад наистина няма нищо ново - и това са забележителни изводи. ", смята О‘Бойл. Използването на актуални предположения със сигурност помага. Но меко казано, това е амбициозен „списък със задачи“, по-лесно казан, отколкото направен, особено когато на върха има непросветени и несимпатични политически лидери. Що се отнася до политическото ръководство, най-накрая има данни за светлина в края на този изключително дълъг и тъмен тунел. В средата на юли Джо Байдън, предполагаемият демократичен кандидат за президент на САЩ, пусна амбициозен план, който набляга силно на възобновяемата енергия, изменението на климата и опазването на околната среда. Препоръките на работната група на Байдън-Сандерс са предназначени да отменят сериозните щети, нанесени от администрацията на президента Доналд Тръмп за заличаване на екологичното наследство на бившия президент Обама. Въпреки че остава да видим дали Байдън ще бъде избран и може да изпълни обещанията си, този план предлага надежден знак. Кандидат-президентът предлага  инсталирането на 500 милиона слънчеви панела в рамките на 5 години, включително 8 милиона слънчеви покрива и премахването на замърсяването с въглерод от енергийния сектор до 2035 г. – всичко в съответствие с доклада за 2035 г. Той предвижда да харчи 2 трилиона долара за 4 години за повишаване на чистата енергия в транспортния, електроенергийния и строителния сектор. Имайки предвид изборите през ноември, Байдън каза: „Промените в климата са глобална спешна ситуация ... нямаме време да губим, за да предприемем действия за защита на живота и бъдещето на американците.“ „Ще предприемем незабавни действия, за да възстановим опасните и разрушителни отклонения на администрацията на Тръмп от критичния за климат и опазването на околната среда план.“, добави Байдън тогава. Първият приоритет на работната група е да се присъедини към Парижкото споразумение за климата - Байдън каза, че ще направи това „в първия ден“, ако бъде избран. Други приоритети са превозни средства с нулеви емисии и призова за инсталирането на 500 000 обществени станции за зареждане в цялата страна плюс нетни нулеви стандарти за емисии на парникови газове за всички нови сгради до 2030 г. – което вече се прави в Калифорния.
Европейските електроенергийни борси в опит за постигане на нови ценови нива
fb
10-08-2020
Тенденцията за по-високи цени на европейските електроенергийни борси в сегмента „пазар ден напред“ с около 8 до 12 евро за MWh спрямо година по-рано се запазва и в началото на втората седмица на месец август. След понижение, вариращо между 10 % и 26 % за дните с ден за доставка 8 и 9 август, стойностите на европейските електроенергийни борси с ден за доставка 10 август, понеделник се повишават с 9,9 % за Испания и Португалия (от 34.65 до 38.09 евро за MWh)  и 29.6 % за Германия (от 28.53 до 36.98 евро за MWh) до 64.2 % за България (от 24.9 до 40.89 евро за MWh). Между другото волативността на БНЕБ е най-изразителна. Стойността с ден за доставка 9 август на Българската независима енергийна борса (БНЕБ), неделя е най-ниска в Европа. Година по-рано на БНЕБ е регистрирана цена от 34.35 евро за MWh, а преди месец – 35.50 евро за MWh, сочат данните на energylive.cloud.
 
Полша остава с най-високата цена от 54.48 евро за MWh. Малко по-висока от постигнатата на БНЕБ е цената на електроенергията с ден за доставка 10 август, регистрирана на борсите в Унгария и Румъния, с която имаме физическа граница – 41.64 евро за MWh (ръст от 45.9 % и 48.3 % съответно). На електроенергийната борса в Гърция, с която страната ни също има физическа граница за пръв път от седмици, въпреки увеличението от 31.3 % постигнатата цена с ден за доставка 10 август е по-ниска  от тази преди месец (39.55 евро/MWh) и преди година (41.25 евро/MWh). На другата борса, с която страната ни също има физическа граница, но все още не е член на ЕС, Сърбия е регистрирана цена от 36.52 евро за MWh (ръст спрямо стойността от 9 август 29.9 %). През изминалата седмица в специална публикация „Пазар ден напред: Прозрачност, ликвидност, доверие БНЕБ отчете, че  „търгуваните количества енергия за месец юли 2020 г. бележат абсолютен рекорд, достигайки до 1 505 000 MWh, което представлява повече от двойно покачване  спрямо същия период на 2019 г. и с 42% повече спрямо юни 2020 г.“. Според публикацията, от старта на реалната търговия през  януари 2016 г., реализираните обеми бележат близо седемкратен ръст до 1505 GWh през юли 2020 г. „Ръстът на ликвидността утвърди Пазар „Ден напред“ като най-предпочитан от търговските участници, а постигнатите клирингови цени започнаха да се ползват като референтни за състоянието на целия пазар“, се казва в публикацията. Наистина е важно да се отбележи, че ликвидността е сред основните параметри за стабилността, а стойността е следствие на различни показатели. В същото време от отчета на БНЕБ за месец юли става ясно, че не само търгуваните количества електроенергия, но и средната цена базов товар за месец юли спрямо юни в сегмента „пазар ден напред“ на БНЕБ се повишават.  Тъй като съществува свързаност и зависимост между различните сегменти няма как да не се отчете, че през юли спрямо юни намалява общо търгуваният базов обем в сегмента „пазар в рамките на деня“. Скок се отчита при количествата, но и в цената на екран Continuous Trading. По-добра равносметката по отношение на „пазар ден напред“ ще може да се направи всъщност след 10 октомври и по-точно някъде през ноември, когато приключи процесът по избор на търговец от страна на небитовите потребители. Тогава ще е ясно и дали и колко малки производители са били ударени от първата вълна на вече започващата икономическа криза. Засега, през първата десетдневка на август може да се смята, че поредният етап от либерализацията на електроенергийния пазар все още е в развитие. За БНЕБ стойността от 40 евро за MWh не е новина, но признаците говорят, че към това ценово ниво през последните три-четири седмици и то в пика на лятото се насочват и играчите на EPEX SPOT (FR, CH, AT, ,DE-LU,BE, ,NL_price) и OMIE (ES,PT). В средата на миналата седмица бе отчетена тенденцията за ръст на спотовите цени на газа на европейските газови хъбове до 80 долара за 1000 куб м. Въпреки незначителния спад в петък цената на TTF за MW достигна 7.925 евро. Тази подробност е важна от гледна точка на широкото използване на газа за производство на електроенергия в голяма част от западните страни. На този фон продължава и преразглеждането на различните програми за субсидиране на ВЕИ, въпреки че в страните, определяни като „богат север“ производството на електроенергия от ВЕИ продължава да е достатъчно рентабилно и предпочитано пред това от централи на въглища. Разбира се, не без участието на „зелените“. На този фон вече се очертават и по-ясните тенденции за енергийния преход, които ще изискват сериозни инвестиции, които сякаш отсега започват да се калкулират от някои компании. За европейските електроенергийни борси водещият фактор продължава да остава ситуацията около пандемията COVID-19, а данните са тревожни – броят на заразените от новия коронавирус по данни на СЗО вече надхвърля 19,6 млн. души. Този фактор, заедно с нивото на потребление на стоки и услуги и това на безработица засега остават сред водещите фактори, както за другите борси, така и за електроенергийните. За българската икономика от значение е предстоящото и твърде бавно случващото се преструктуриране. Политическата съставляваща също е част от цената, която плащат всички участници и на БНЕБ.
Доларът се бори за печалба с конкурентите си, след най-дългата губеща серия от десетилетие
fb
10-08-2020
Американският долар се бори с основните си конкуренти за печалба при рядко срещано рали в понеделник, след най-дългата му губеща серия от десетилетие, която остави голяма част от пазара недостатъчно осигурен с валута и под натиск, заради очакванията на всякакви оптимистични новини. Мечките на пазара* бяха изолирани от по-добрите данни за пазара на труда в САЩ от петък, които повишиха доходността на щатските облигации преди Министерството на финансите да предложи на пазара нови дългови книжа за 112 милиарда долара тази седмица. В крайна сметка доларът завърши търговията в петък на загуба за седма поредна седмица. „Нашето портфолио е позиционирано в продължение на няколко седмици за малко по-слаб долар заради нарастващия брой на заразени с COVID-19 в САЩ, което отвори пропаст между краткосрочните икономически резултати, особено спрямо Европа, съобщиха за „Ройтерс“ анализатори от JPMorgan. - Нашите позиции бяха съсредоточени към еврозоната, заради структурното подобрение на европейската политика след споразумението за създаване на възстановителен фонд на Европейския съюз.“ Еврото се повиши с 0.06% до 1.1793 щатски долара в понеделник**, като преди това миналата седмица достигна двугодишен връх от 1.1915 долара. Оборотът беше слаб в Токио, където понеделник е неработен ден заради най-новия празник на страната – Деня на планината, който се чества от 2016 година. Пазарните участници се притесняват и дали политиците в САЩ ще успят да се споразумеят за нов пакет от фискална подкрепа за икономиката в размер на 1 трилион долара, засегната от коронавирусната пандемия, което също ограничава сделките на валутните пазари. Председателят на Камарата на представителите в Конгреса на САЩ Нанси Пелоси и министърът на финансите Стивън Мнучин в неделя обявиха, че са готови да рестартират преговорите за фискалната помощ срещу COVID-19, след като президентът Доналд Тръмп подписа няколко указа, заобикаляйки Конгреса в подкрепа на населението и икономиката. Той отмени някои данъци върху заплатите, повиши с нощи 400 долара размера на обезщетенията за безработица и въведе мерки за облекчаване на студентския дълг. Спрямо кошницата от шестте основни валути индексът на американския долар се повиши слабо до 93.339 пункта, отдалечавайки се от двегодишното дъно, достигнато миналата седмица. Щатският долар беше малко по-стабилен спрямо йената на ниво от 105.810 йени, след като в края на миналата седмица спадна до 104.170 йени. Инвеститорите останаха предпазливи и заради новата ескалация на напрежението в китайско-американските отношения преди търговските преговори между двете страни, насрочени за 15 август, особено след като Вашингтон наложи нови санкции срещу висши служители в Хонконг и Китай. Евентуален провал на преговорите ще бъде в полза на долара и сигурния швейцарски франк, но за сметка на японската йена и стокови валути като австралийския и новозеландския долари. Тази седмица се очакват и статистически данни от двете най-големи икономики в света и Европа. В САЩ ще бъдат обявени потребителските разходи в сряда и продажби на дребно в петък, от които ще стане ясно какво е състоянието на икономиката, въпреки че последният кръг от социални ограничения в много щати забави малко икономическия растеж. Тази седмица предстоят и редица китайски данни, които се очаква да покажат непрекъснатото икономическо възстановяване. За ЕС са планирани данните за производствената активност в еврозоната и ЕС-27. Досега данните показаха, че китайската фабрична дефлация е спаднала през юли, заради повишените цени на петрола в световен мащаб, а производствената активност се покачва и се насочва към нивата преди коронавирусната пандемия. * Мечката е играч на пазара, който счита, че цената на съответния финансов инструмент ще се понижи. Обратното на бика. **Котировките са актуални към 9.30 часа българско време, източник „Ройтерс“.  
fb
Новозеландски стартъп разработва технология за безжичен пренос на електроенергия
Новозеландски стартъп разработи нова технология за безопасно и безжично предаване на електроенергия на големи разстояния без използване на проводник и в момента работи за нейното внедряване, заедно с втория по големина дистрибутор на електроенергия в страната. Meчтaтa на човечеството зa бeзжичнo пpeдaвaнe нa eнepгия нe e нoвa. В края на 90-те години на XIX век гениалният Hиĸoлa Tecлa дoĸaзa, чe e възмoжнo лaмпa c нaжeжaeмa жичĸa дa cвeтнe c пoмoщтa нa индyĸтивнocт, нaмиpaщa ce нa oĸoлo двa ĸилoмeтpa oт нeя. Ho пpи тoзи eĸcпepимeнт изгapя гeнepaтopът нa мecтнaтa eлeĸтpoцeнтpaлa и цeлият Koлopaдo Cпpингc пoтъвa в тъмнинa. Тесла мечтаел да разположи огромни кули по целия свят, които да предават безжично енергия до всяка точка на земното кълбо, захранвайки жилищни домове, предприятия, индустрии и дори гигантски електрически кораби в океана. Ho инвecтитopът Джoн Mopгaн убива идeятa му caмo c eдин въпpoc: „Kъдe щe бъдe пocтaвeн eлeĸтpoмepът?“ 120 години по-късно новозеландската компания Emrod убеди втopия пo гoлeминa дocтaвчиĸ нa eлeĸтpичecĸa eнepгия в страната – ĸoнцepна Роwеrсо, дa дaдe шaнc нa бeзжичнoтo eлeĸтpичecтвo, информира newatlas.com. Роwеrсо пoвяpвa в тaзи нoвa тexнoлoгия и инвecтиpa в Еmrоd. Зaceгa cпeциaлиcтитe нa Еmrоd paзпoлaгaт caмo c paбoтeщ пpoтoтип, нo ĸъм мeceц oĸтoмвpи тази година ĸoмпaниятa oбeщa дa завъpши paбoтaтa нa гoтoвoтo ycтpoйcтвo, пpeднaзнaчeнo зa пpoвepĸa oт инвecтитopa, след което ще минат няколко месеца в лабораторни тестове, преди да се пристъпи към полевите изпитания. Πъpвитe ycтpoйcтвa щe пoдaвaт eнepгия c мoщнocт едва няĸoлĸo ĸилoвaта, но тя може лесно да бъде увеличена. „Hиe мoжeм дa изпoлзвaмe тaзи тexнoлoгия зa пpeдaвaнeтo нa 100 пъти пoвeчe eнepгия нa мнoгo пo-гoлямo paзcтoяниe“ – зaяви ocнoвaтeлят нa Еmrоd и сериен предприемач Гpeг Kyшнъp. Системата използва предавателна антена, регулатори и ректена (приемна токоизправителна антена, способна да преобразува микровълновата енергия в електричество). Нейните лъчи използват нейонизиращия промишлен, научен и медицински радиоспектър, включително честоти, които обикновено се използват в Wi-Fi и Bluetooth. Зa paзлиĸa oт ĸyлитe нa Тесла, eнepгиятa ce пpeдaвa диpeĸтнo мeждy двeтe aнтeни. Изпoлзвa ce и лaзepнa cиcтeмa зa бeзoпacнocт, ĸoятo зaщитaвa пepимeтъpa нa лъчa и гo изĸлючвa, aĸo имa вepoятнocт тoй дa бъдe пpeceчeн oт птицa, дpoн, въpтoлeт и т.н. Paзбиpa ce, възмoжнo e пocтaвянeтo нa eлeĸтpoмepи. Cиcтeмaтa paбoти пpи вcяĸaĸви ĸлимaтични ycлoвия – нe ca пpeчĸa дъжд, мъглa или пpax. Paзcтoяниeтo зa бeзжичнoтo пpeдaвaнe нa eнepгия e oгpaничeнo caмo oт зoнaтa нa пpяĸa видимocт. Toecт, тoвa мoгaт дa бъдaт cтoтинa ĸилoмeтpa, ĸaтo инcтaлиpaнeтo и изпoлзвaнeтo нe изиcĸвaт гoлeми инвecтиции. „Πлaниpaмe дa изпoлзвaмe тaзи тexнoлoгия зa дocтaвĸa нa eлeĸтpичecĸa eнepгия дo няĸoи твъpдe oтдaлeчeни мecтa или в paйoни c тpyднa пpoxoдимocт. Tя мoжe дa ce изпoлзвa и зa пoдaвaнe нa eнepгия нa нaшитe ĸлиeнти, ĸoгaтo ce извъpшвa тexничecĸa пpoфилaĸтиĸa нa нaшaтa инфpacтpyĸтypa“ – дoпълвaто от Еmrоd. Aĸo пoлeвитe изпитaния нa нoвaтa тexнoлoгия ce oĸaжaт ycпeшни, тo тя имa шaнc дa пpoмeни eнepгeтиĸaтa нa цeлия cвят.
Към статията
Българин създаде електрически хибрид между велосипед и тротинетка
Животът в голям град с некачествена инфраструктура и недобра транспортна свързаност често се превръща в изпитание и повод за излишни нерви. За да избегнат несгодите в центъра с личен автомобил, все повече хора се възползват от алтернативни начини за придвижване. Именно това предлагат превозните средства, обединени от набиращия все по-голяма популярност термин “микромобилност”. Сред тях се нареждат електрическите тротинетки и скутерите с тегло под 500 кг., популярни в много европейски и световни градове. Едно от новите попълнения в този сегмент представлява електрически задвижван хибрид между велосипед и тротинетка, създаден от българския автомобилен инженер Цветан Илиев, предаде БНР. “Когато се появи първата скица на модела, заживях в София и пътуването до работата се оказа изключително натоварващ процес заради трафика и неспазването на правилата – разказва Цветан Илиев. – Целта ми беше да предложа нещо различно, но не съвсем шантаво. Затова и сметнах, че комбинацията на велосипед с тротинетка е концепция, която си струва да доразвия. Заложих на по-специфичния дизайн, отличаващ изобретението от останалите подобни модели на пазара.” Първото, което се набива на очи в хибрида, са необичайно големите за подобно превозно средство гуми. Те обаче са избрани неслучайно, за да осигурят по-добрата устойчивост по време на движение. Пробегът с едно зареждане е около 30 км – достатъчно за няколкодневно ползване, ако решите с него да пътувате до работата. Ако ли пък само се разхождате в свободното си време, възможно е да издържи и цяла седмица. Както знаем, всяко хибридно превозно средство има своите предимства, но и недостатъци. В случая с изобретението на инж. Цветан Илиев предимствата са повече - устойчивост, маневреност, удоволствие от карането. “Хибридът предлага възможността да се ползват редица велосипедни аксесоари и инфраструктура – кош на кормилото, заключващи механизми – обяснява инженерът. – Спрямо велосипеда, основното предимство е, че има много по-малко движещи се части, а това води до по-ниска цена, до по-висока надеждност и сериозно намалява нуждата от поддръжка. Недостатък за някои хора може би ще бъде липсата на седалка. За мен обаче това по-скоро е предимство, тъй като когато седиш цял ден пред компютъра в офиса, нищо не пречи за 15-20 минути да постоиш прав.” Серийното производство на хибрида е следващият приоритет за Цветан Илиев и от година той работи за постигането му. Признава, че изпитва затруднения с набирането на първоначален капитал. Но тъй като в момента преговаря с потенциален инвеститор, инженерът се надява да започне изработването на устройството от есента. Що се отнася до възможностите за развитие на този тип екомобилност, той прогнозира, че са много и тепърва ще се разрастват. “Когато се захванах с този проект, направих обстойно проучване на пазара – казва още Цветан Илиев. – Преди пандемията от Covid-19, която даде изключителен ръст на покупките, броят на продажбите на електрически велосипеди растеше сериозно. В момента съм поръчал нови части, тъй като някои от тях – например за задвижването, идват от азиатски доставчици. Оказва се, че огромни фабрики нямат капацитета да произвеждат заради многото поръчки и бум на пазара.” Изобретателят добавя, че в началото на епидемията се е усетил лек спад и оттегляне на поръчки, но пазарът бързо се регулирал и в момента отново е във възход.
fb
10-08-2020
The Guardian: NASA сменя имена на небесни тела в името на многообразието
Космическата агенция НАСА е на път да промени неофициалните и потенциално противоречиви имена на далечни космически обекти и системи като планети, галактики и мъглявини. Така НАСА дава на всички да разберат, че е станала част от движението за социална справедливост, пише The Guardian, цитиран от Агенция Фокус. В неотдавнашно изявление НАСА заяви, че в хода на „работата на общността за идентифициране и премахване на системната дискриминация и неравенство във всички аспекти, стана ясно, че някои космически термини не само са неуважителни, но могат да бъдат и наистина вредни“. Отделът добави още, че изучава използването на неформална терминология, като взема предвид желанието си за „многообразие, равенство и инклузивност“. Освен това агенцията ще промени името на двойка спирални галактики NGC 4567 и NGC 4568 в клъстера Дева, които бяха наречени „галактики сиамски близнаци“. „Прозвища и термини като тези могат да имат историческа или културна конотация, която е нееднозначна или нежелателна и НАСА се ангажира да се справи с този проблем“, казва Стивън Ший, помощник администратор за многообразието и равните възможности. „Науката се развива благодарение на приноса на всички народи и облагодетелства цялото човечество, така че трябва да го включим“. „Галактиката сиамски близнаци“ получава името си от британския астроном от немски произход Фредерик Уилям Гершел. През 1787 г. същият учен открива и мъглявината на ескимосите. В допълнение, Хершел прекарва девет години в търсене на двоични звезди, а също така публикува няколко каталога с мъглявини. Хершел е известен и с това, че маркира нов обект в съзвездието Близнаци, което се оказа Уран - първата планета, открита от човечеството от древността. Въпреки това, сега, според помощник администратора Томас Зурбухен, НАСА вече няма да използва номенклатурата, която той е въвел, в официалния контекст. „Нашата цел е да гарантираме, че всички термини са в съответствие с нашите ценности - разнообразие и инклузивност - и за това ще работим активно с научната общност. Науката трябва да бъде за всички и всеки аспект от нашата работа трябва да отразява този постулат“, завърши той.
fb
10-08-2020
Гражданската платформа “Българско лято” е отворена за партньори и доброволци
“Българско лято” официално започна да работи от 10 август 2020 г. Платформата е създадена и ще бъде подкрепена от Васил Божков. Той я предоставя на българските граждани, независимо къде се намират по света, като алтернатива на досегашното управление и политическа власт. Всички, които искат да участват в дебата за бъдещето на България ще имат възможността да създадат политическа партия, която да участва на следващите парламентарни избори. Програмата на партията ще бъде създадена от самите участници в платформата. Те сами и изцяло прозрачно ще имат възможност да предлагат, гласуват и избират своите лидерите на местно и национално ниво. Българско лято предлага за пръв път изцяло нов подход за структуриране и развиване на политическата сила и определянето на нейната програма, възможен благодарение на новите технологии. Всички желаещи да станат част от проекта, могат да го направят на официалната страница на проекта – www.bgsummer2020.com  
fb
10-08-2020
fb
Европейските пазари на акции започнаха новата седмица с печалби, подкрепени от акциите на банки и добивни компании
fb
10-08-2020
Към статията
fb
Инж. Спасов: Енергийните предприятия на въглища са част от големия пъзел, наречен икономика и е необходима дългосрочна стратегия за тяхната трансформация
fb
10-08-2020
Към статията
fb
Немският външен министър е обсъдил с Помпео заплахата за санкции срещу „Северен поток 2“
fb
10-08-2020
Към статията
fb
Задава се водна криза по Черноморието, предупреди министър Емил Димитров
fb
10-08-2020
Към статията
fb
Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 80.52 лв. за MWh с ден за доставка 11 август
fb
10-08-2020
Към статията
fb
Месечен ръст на промишленото производство, строителството и търговията на дребно през юни
fb
10-08-2020
Към статията