fb
ЧЕЗ Разпределение мобилизира служители за работа през нощта
fb
09-04-2020
В подкрепа на бизнеса и гражданите ЧЕЗ Разпределение България предприема мерки за  изпълнението на заявки за нови присъединявания към електроразпределителната мрежа. Неизпълнението на подобни ангажименти може да доведе до икономически вреди, загуби на работни места, битови неудобства и др. Тъй като за реализацията на нови присъединявания се налагат временни прекъсвания на електрозахранването, компанията реорганизира своята дейност и мобилизира служители за работа през нощта.  По този начин прекъсванията на електрозахранването ще се извършват в малките часове на денонощието – между 01:00 ч. и 05:00 ч., когато ще засягат възможно най-малък брой активни потребители. Времетраенето на прекъсванията ще се свежда до възможния минимум. Няма да се прекъсва услугата за болници, институции и администрации с обществена значимост. ЧЕЗ Разпределение продължава да изпълнява своя ангажимент да не смущава хората, които работят и учат от вкъщи, като не извършва планирани ремонти на мрежата, които налагат прекъсване на електрозахранването, и осъществява само неотложни дейности. В дружеството обаче продължават да постъпват искания за включване към мрежата на обекти на граждани и фирми. Те са провели последователно и законосъобразно всички процедури за присъединяване към електроразпределителната мрежа и са сключили съответните договори за това.  ЧЕЗ Разпределение е длъжна да прилага принципа на равнопоставеност и да ги обезпечи с електрозахранване, както всички други свои клиенти, като не засяга допълнително частни и бизнес интереси в тази сложна извънредна обстановка. Компанията осъзнава обществената значимост на извършваните от нея дейности. За дружеството е от първостепенно значение да изпълнява лицензионните си задължения, като същевременно осигурява надеждно електрозахранването в ситуация на прилагане на строги противоепидемични мерки.
fb
Световната банка: България изпадна в рецесия
fb
09-04-2020
Икономиката на България ще изпадне в рецесия през 2020 г. поради въздействието на пандемията от COVID-19 върху износа и вътрешната активност. Това сочи актуализираната прогноза на Световната банка за страната ни. Очаква се БВП у нас да намалее с 3,7% през 2020 г.

За 2021 г. банката прогнозира за България растеж на икономиката от 3,9%. Според Фабрицио Зарконе, мениджър на Световната банка за България, Чехия и Словакия, „сега повече от всякога е необходим специален акцент върху бедните, тъй като те са по-уязвими от здравни сътресения и е по-вероятно да страдат от загуби на доходи в резултат на карантината и прекъсването на икономическата дейност". Световната банка рязко понижи перспективите си за развиващите се пазари в Европа и Централна Азия през тази година поради епидемията от коронавирус, но заяви, че тези икономики могат да се върнат към стабилен растеж през 2021 г., съобщава агенция “Ройтерс”. В актуализирана прогноза Световната банка заяви, че широкият диапазон в прогнозите й се дължи на значителна несигурност относно усилията на страните да ограничат COVID-19, и да смекчат икономическите щети, които епидемията причинява. Банката твърди, че основният й сценарий предвижда брутният вътрешен продукт в развиващите се страни и нововъзникващите пазари в региона да се свие с 2,8% през 2020 г., докато по-лошият сценарий включва по-дълбока рецесия, като растежът ще се свие с 4,4%. Това е ревизия на предвижданото намаление от 5,4% до 7% спрямо прогнозите на банката само преди три месеца.„Пандемията ще подкопае краткосрочните перспективи чрез отслабване на вътрешното търсене, ще окаже по-нататъшен натиск върху цените на стоките, ще наруши глобалните и регионални вериги за доставки, ще намали пътуванията и търсенето на износ от региона", отбелязва СБ. Докладът обхваща широк регион, който включва България, Унгария, Литва и Полша, както и Сърбия, Беларус, Украйна, Грузия и Казахстан. Той казва, че основният сценарий става все по-малко вероятен, а лошият изглежда по-вероятен. Пандемията дойде в доста крехък момент за региона, казва банката, като отбелязва, че растежът на развиващите се пазари в Европа и Централна Азия вече се е забавил до 2,2% през 2019 г. от 4,3% през 2018 г. Растежът се очакваше да нарасне през 2020 г., когато възникна епидемията.
 
Икономическата активност може значително да се възстанови през 2021 г., като БВП трябва да се увеличи между 5,6% до 6,1%, но много ще зависи от това кога мерките за ограничаване на вируса бъдат премахнати, подчертават от банката. В документа се казва още, че прогнозите за регионален растеж също предполагат възобновяване на възстановяването в Турция, по-силен растеж в Русия, безпроблемно напускане на Великобритания от Европейския съюз и никакво ново разпалване на търговското напрежение между Китай и Съединените щати.
 
Политиците трябваше да действат решително, за да защитят здравето на гражданите, като в същото време сведат до минимум икономическата цена на пандемията, но много страни в региона вече имаха нарастващи нива на дълга и не бяха подготвени да се справят с кризата, обясняват в доклада си от Световната банка.
Николай Колев: ТЕЦ "КонтурГлобал Марица изток 3" работи на пълна мощност в услонията на криза
fb
09-04-2020
Г-н Колев, в ситуация на извънредно положение за цялата страна ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ работи на пълна мощност. Какъв вътрешен ред е въведен, за да се гарантира сигурността на служителите и нормалната експлоатация на въглищните мощности?   - С появата на заплахата от COVID-19 бяхме наясно, че централата се нуждае от мерки в спешен порядък, които на първо място да осигурят безопасност на служителите, защото тя е от първостепенно значение във всяка организация.  За всички е ясно, че дори и най-модерното съоръжение не би могло да функционира без здрав и добре обучен екип.  Тук става дума не само за нашите служители, а и за всички, които работят на територията на електроцентралата – подизпълнители, доставчици, посетители. За тази цел трябваше бързо да вземем адекватни мерки и да предпазим максимално всички. Служителите и подизпълнителите, с които работим преминаха специален извънреден инструктаж, ограничихме максимално достъпа на външни лица. Реорганизирахме работата на целия ни персонал, като за онази част от служителите, чиито функции не налагат непременно да са на място в електроцентралата, създадохме условия за дистанционна работа от дома. Но дори за служителите, които работят дистанционно, направихме специална оценка на риска при работа в домашни условия, базирана на корпоративната процедура и българското законодателство.   Що се отнася до мерките на място в електроцентралата, те започват още на входа – всеки,  който предстои да влезе в електроцентралата, задължително преминава през измерване на телесна температура с дистанционен термометър и дезинфекция на ръцете. Предприети са допълнителни мерки за постоянна дезинфекция на работните места, порталите, санитарните и общи помещения в централата. На дезинфекция подлежат и превозните средства, с които идваме на работа, както и тежката механизация. Осигуряваме предпазни средства и организираме работния процес по начин, който да създава отстояние между служителите от поне 2 метра. Когато се налага да се осъществяват специализирани дейности с по-малка дистанция между хората, носенето допълнителни лични предпазни средства като маски, ръкавици и предпазни очила е задължително. За целта сме осигурим достатъчно количество от необходимите предпазни средства за персонала. Столовата за хранене е реорганизирана и работи с удължено работно време, отново за да бъде осигурена необходимата дистанция между хората. Стараем се да минимизираме рисковете и да гарантираме безопасността на всички. Осъзнаваме, че сигурната работа на централата означава и сигурна енергийна система, която да обслужва нуждите на функциониращите предприятия, институциите и битовите потребители. Разработеният специализиран план за  организацията работата в електроцентралата  при епидемии в момента е приведен в действие и стриктно се придържаме към него. Със сигурност новите предизвикателства около вируса са създали нови рискове и трудности в ежедневната работа на ТЕЦ-а. Успявате ли да се справите с тях? - Правим всичко необходимо, за да запазим целостта на производствения процес. Никой не беше предвидил появата на точно това предизвикателство, но усилията, които полагат всички, са огромни и благодарение на тях поддържаме нормалната работа. Тук е мястото да кажа, че в електроцентралата работят почти 500 наши служители, плюс работници и служители на подизпълнителите, чиито брой варира в зависимост от извършваните към момента дейности. Повечето работещите на територията на електроцентралата пътуват около един час, за да се придвижат до работата си. Сред тях има хора от близкото Гълъбово, но и пътуващи от областите Хасково, Стара Загора и Ямбол – общо над 40 общини! Като прибавите и фирмите-доставчици и подизпълнителите от старозагорския регион непряката заетост достига повече от 4 000 души. Най-голямото предизвикателство е всички тези хора да останат здрави, жизнени и мотивирани в ежедневните си професионални отговорности.  Когато гарантираме и дадем възможност това да се случи, ние обезпечаваме дейността си. Благодарение на мерките, които „КонтурГлобал“ взе, хората днес са на работа и електроенергийната ни система разчита в наше лице на една от надеждните и съвременни въглищни мощности в компекса Марица изток. Произвеждате ток в условие на извънредно положение за страната. Способна ли е централата да удържи на рисковете в дългосрочна перспектива и да гарантира по този начин доставките си в близкото бъдеще? - Отговорността към обществото и индустриалния сектор не са нещо ново за нас. Настоящата ситуация засилва това усещане, но не променя по никакъв начин задачите, които от години изпълняваме по производство на електроенергия. Само от началото на извънредното положение (13 март) до края на месец март ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е произвела 13% от  електроенергията в страната.  Поддържаме необходимите складови наличности на горива и суровини, което е важно за моменти като този. Каква е обстановката в централата? Хората притеснени ли са от това, което се случва и факта, че продължават работа? - ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е централа, чиито добри оперативни резултати се дължат на професионализъм и компетентност на всички колеги от нашия екип.  Рисковете в условията на епидемията са изключително сериозни, но персоналът ни е стриктен по отношение на мерките за безопасност и последователен в изпълнението на  задълженията си. Разчитаме на отговорното отношение и дисциплина на всекиедин от колегите, за да преминем заедно през това изпитание и да продължим да осигуряваме така нужната електроенергия за енергийната система на страната. Благодаря на всички колеги, които посрещат ежедневните актуални предизвикателства с висок професионализъм!
Акциите в Европа на печалба, подкрепени от очакванията за успех в битката с Covid-19
fb
09-04-2020
Европейските акции отново се върнаха към печалба в четвъртък, както в началото на седмицата, след като загубиха в сряда, подкрепени от надеждата, че пандемията на коронавируса е близо до своя връх, а вниманието на инвеститорите беше насочено към среща на финансовите министри на Еврозоната. „Пазарните настроения продължават да се променят динамично, но признаците, че кривата на коронавируса продължава да се изравнява в най-засегнатите страни, са много обещаващи“, каза пред „Ройтерс“ Стивън Инес от AxiCorp. Инвеститорският фокус беше насочен към второто поредно заседанието на Еврогрупата (министрите на финансите на 19-те от валутния съюз), които днес ще възобновят преговорите си, след като в сряда в продължение на 16 часа не постигнаха единно мнение по мерките за подкрепа на икономиката. Очаква се на днешното видеоконферентно заседание да одобрят плана за подкрепа на икономиката на еврозоната с 500 милиарда долара. Две бяха главните пречки за постигане на съгласие в свяда - условията за достъп до аварийните кредитни линии от спасителния фонд на еврозоните и идеята за издаване на съвместен дълг от валутния блок, така наречените „корона облигации”. И този път най-вероятно решение ще има, след като затворят фондовите борси в Западна Европа. "Вероятно инвеститорите на пазара на акции не само следят нарастването на броя на болните и фатални случаи, но и търсят сигнали кога ограничителните мерки ще бъдат облекчени. Рискът е, че по-късно този месец може да се изпреварят пред събития, които да ги разочароват“, коментира главният пазарен анализатор на CMC Markets Майкъл Хюсън, цитиран от MarketWatch. Съветниците от Белия дом започнаха активно да обсъждат план за възстановяване на икономическата активност в Съединените щати от началото на май, съобщи CNN. Европейските правителства също започнаха да обмислят как постепенно да премахват ограниченията заради карантината. Въпреки това, оптимизмът на търговците беше попарен след като бяха обявени новите седмични данни за безработицата в САЩ. Министерствното на труда обяви, че през седмицата до 4-ти април подадените заявления за обезщетения при безработица са 6.606 милиона, което се оказа значително над средните прогнози на анализаторите за 5.5 милиона молби. Това даде основание на икономистите да прогнозират, че през април безработицата в САЩ може да превиши 10% в сравнение с 4.4% през март и 3.5% през февруари, отбеляза CNBC. В подкрепа на днешния възход на пазарите на акции в Западна Европа бяха данните за промишленото производство във Великобритания, което през февруари се е увеличило с 0.1% в сравнение с предходния месец, според Британската национална статистическа служба (ONS). На годишна база, в сравнение с февруари 2019 година, промишленото производство е спаднало с 2.8%. Експертите очакваха ръст на първия показател с 0.1%, и по-голям спад на втория - с 2.9%, според анкета на Trading Economics. Общоевропейският индекс Stoxx 600 започна и завърши сесията уверено след това леко загуби предимството си, но до обед отчетен ръст от 1.49%. Измерителят на 600-те най-големи компании в Западна Европа, въпреки загубата от сряда, от началото на седмицата е с ръст от около 5%, но все още е с около 24% под пиковия си период, тъй като мащабните ограничения заради коронавирусната пандемия  потискат бизнес активността и водят до уволнения на персонал. До обяд на плюс бяха и останалите основни индекси: с най-голям ръст беше германския DAX (+1.72%), следван от британския основен индикатор FTSE 100 (+1.64%), италианския FTSE MIB (+1.54%), френския CAC 40 (+1.24% и испанския IBEX 35 (+0.58%). Следобед трендът се запази възходящ, като при повечето основни нарастването се ускори. Източник: CNBC От таблицата по-горе се вижда, че с най-голям дневен ръст завършва британският основен индекс FTSE 100, а с най-малък – германският DAX. Най-печеливши се оказаха акциите от туристическия сектор, които нараснаха с 3.83%, следвани от застрахователния с повишение от 0.89%. Банковият сектор също нарасна, но по-слабо – с 0.66%. Акциите на швейцарските банки UBS и Credit Suisse поскъпнаха съответно с 2.1% и 3.4%, следкато и двете кредитни институции заявиха, че ще разделят плащанията на дивиденти за 2019 г. на две части в отговор на искането на швейцарския финансов регулатор (Орган за надзор на финансовия пазар, FINMA). Първата част от дивидентите – 0.365 долара за акция - ще бъде изплатена на акционерите на UBS през май, а втората част - през ноември тази година. Внимание заслужава енергийният сектор който прибави 0.82% в навечерието на видеоконферентнат среща на водещите производители на петрол, на която ще се обсъди съкращаване на добивите, за да се подкрепят цените на петрола. Секторният енергиен индекс се възстанови, след като загуби почни 50%, когато цените на петрола се понижиха, предизвикани от ценова война между Саудитска Арабия и Русия. „Най-лошият сценарий ще бъде, ако ОПЕК и нейните бивши съюзници извън картела не поемат ангажимент за намаляване на производството. Това ще бъде пагубни за икономиките на страните, които произвеждат петрол“, предупреди анализаторът Хюсеин Сиед от FXTM. Поглед към три индивидуалните емисии На върха на Stoxx 600 се озоваха книжата на доставчика на храна Just Eat Takeaway.com, които нараснаха с 11.9%, след като компанията заяви, че поръчките за доставка на Takeaway.com започват да се възстановяват на основните пазари, включително Холандия, Германия и Полша, след като се сринаха в средата на март. Цената на акциите на най-големия в света производител на алкохол Diageo поскъпнаха с 3.8%. Британската компания намали прогнозата си за ръст на приходите и оперативната печалба за фискалната 2020 година (която ще приключи в края на юни). Освен това, Diageo спря програмата за обратно изкупуване на акции, но потвърди изплащането на дивидент, насрочено за април. Книжата на немската компания SAP, най-големият световен производител на софтуер за управление на предприятия, поскъпнаха с 4.5%. Компанията отчете ръст на приходите през първото тримесечие и коригира годишната си прогноза към понижение, заради последиците от пандемията на коронавирус за своя бизнес. Още за пазара на акции в Европа: Европейските акции поевтиняха след двудневно възходящо рали Европейските акции отново на плюс, след първи сигнали, че разпространението на Covid-19 се забавя Европейските акции поскъпнаха значително в понеделник на фона на намаляващите смъртни случаи от Covid-19 Европeйските акции на загуба, заради нарасналия натиск на Covid-19 върху компаниите  
fb
Нов соларен парк заработи в град Добрич
Нов соларен парк изграден от ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги отскоро заработи в град Добрич. Съоръжението с мощност 15 KWp e собственост на един от дългогодишните клиенти на енергийният доставчик - ТТ-СЕРВИЗ ООД. Освен вносител на над 28 водещи световни марки, специализирани в производството на транспортна техника и резервни части за товарни автомобили и автобуси, от 2011 година фирмата разполага и с модерен сервиз, в който извършва компютърна диагностика на транспортните средства и предлага ремонтни услуги.   През годините ТТ-СЕРВИЗ ООД е показала своя сериозен ангажимент към проблема с опазването на околната среда. Следвайки експертните съвети на енергийния одитор, към днешна дата фирмата е с изцяло подменено ЛЕД осветление в своя магазин, сервизни помещения и складове, а от месец март т. г. притежава и собствен ФЕЦ, чиято основна цел е да покрива част от енергийното им потребление. „Осигуряването на енергийна и финансова независимост за моя бизнес, е нещо към което се стремя отдавна“, коментира собственикът на ТТ Сервиз, Иван Атанасов. „За това реших да инвестирам в соларния парк. Оказа се обаче, че изграждането на подобно съоръжение не е никак лесна задача, Процесът е съпътстван от сложни процедури, които отнемат месеци… Най-хубавото от всичко е, че благодарение на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги и най-вече техните експерти Иван Иванов - енергийна ефективност и Павлин Станев - мениджър Продажби, днес аз притежавам високотехнологичен ФЕЦ, за който нито веднъж не ми се наложи да посетя някоя институция или да придвижа някакъв документ“. Централата е разположена върху площ от 180 кв. м. и има вградената онлайн система за мониторинг, която ще позволява на клиента в реално време да следи генерираната от PV – системата енергия и да я сравнява с текущата консумация на обектите си. На база на очакваната годишна генерация от 18 MWh, възвръщаемостта на инвестициите може да бъде гарантирана в рамките на 6 – 7 години. Припомняме, че ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги е лицензиран консултант по енергийна ефективност за извършване на енергийни обследвания на промишлени системи и сгради. В рамките на своята програма „Енергийна ефективност“ компанията реализира проекти за постигане на реална оптимизация на енергийните разходи при индустриални, търговски и битови потребители. Чрез своите собствени експерти и в партньорство с утвърдени доставчици и производители ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги предлага на клиентите си енергоспестяващо осветление, фотоволтаични инсталации, климатични системи, термопомпи, системи за енергиен мониторинг и управление на консумацията на електроенергия, енергоспестяващи електроуреди, както и различни специализирани услуги и консултации.
Към статията
Американската компания Oklo представи проекта си за микрореактора „Аврора“
Американската компания Oklo Power е подала заявление в Комисията по ядрено регулиране на САЩ за получаване на комбиниран лиценз за строителство и експлоатация на микрореактора „Аврора“ в Националната лаборатория в Айдахо. Това е първата заявка в САЩ през XXI век за изграждане на реактор, който не е леководен. Предлага се строителството да се осъществи в рамките на Комплекса за материали и гориво (MFC) в Националната лаборатория. В състава на комплекса влиза и бързият натриев реактор EBR-II. За разполагането на реактора се обсъждат пет възможни площадки. Четири от тях са близо до MFC в западната част , а едната е малко по-отдалечена – в южната част.
Проектът предвижда една сграда с площ от най-малко 450 квадратни метра, а строителството на „Аврора“ се оценява на 10 милиона долара. Разходите по експлоатацията и обслужването ще бъдат минимум 3 милиона долара, тъй като реакторът ще бъде демонстрационен. Исканият срок за лиценз е 20 години, за които ще има само едно стартово зареждане с гориво.  
fb
09-04-2020
Световната слънчева индустрия планира да увеличи мощностите си за производство с 500 ГВт
Световната индустрия за производство на елементи за слънчеви електроцентрали съобщава за безпрецедентни планове за повишаване на мощностите през тази година. Това става ясно от публикация на изданието PV Tech. Общо във всички сегменти - силициеви слитъци, плочи, слънчеви модули и др., производителите планират да увеличат мощностите за производство на съответното оборудване с около 500 ГВт. За сравнение, за цялата 2019 година по данни на PV Tech, обемът на заявените за разширение производствени активи е  бил почти наполовина - 228 ГВт, което обаче е абсолютен рекорд. Обикновено специализираната индустрия за производство на различните елементи от слънчевите електроцентрали обявява намерението си около година по-рано, преди реализирането на крайните мощности. Повечето заявки за първото тримесечие на 2020 г., както става ясно са били направени от китайски производители на фотоволтаични системи. През 2019 година на дела на Китай се падат около 94 % от заявките за разширяване на слънчевите мощности. Както става ясно, производителите смятат да създадат нови мощности за силициеви слитъци в обем от 123 ГВт, слънчеви елементи 212 ГВт, фотоелектрически модули за 164 ГВт, като става въпрос за нови мощности, които в случай на осъществяване ще бъдат добавени към сега действащите. За сравнение, през 2019 година в света са били въведени в експлоатация около 120 ГВт нови слънчеви електроцентрали. Както личи плановете са доста мащабни. Китайските компании обявиха новите планове още преди епидемията COVID-19, но и след това, става ясно от публикацията. Най-голямата заявка за изграждане на вертикално-интегриран комплекс за производство на слънчеви модули с мощност от 60 ГВт  е на CCL.  В разгара на епидемията в Китай Tongwei е заявила също, че ще увеличи годишното производство на слънчеви елементи до 80-100 ГВт през 2023 г. Предполага се, че новите фабрики за производство ще се появят в средата на 2020 г. Експертите коментират, че всичко това ще доведе до ново поевтиняване на слънчевата енергия в световен мащаб. Прочетете повече на:https://www.pv-tech.org/news/solar-manufacturing-capacity-expansion-plans-in-q1-2020-set-unprecedented-r
fb
09-04-2020
Все повече приложения на ядрената медицина влизат в борбата с коронавируса
Операторите на АЕЦ по целия свят не просто продължават да произвеждат електроенергия по време на пандемията от коронавирус, но и използват ядрените технологии за откриването на COVID-19 и борбата с неговото разпространение. Ядрената медицина отдавна помага при визуализацията, диагностиката и лечението на рак, болести на сърцето, стомашно-чревния тракт и неврологични разстройства. „По време на пандемията основно внимание се отделя на осигуряване на доставките на кобалт-60 и други медицински изотопи“, заяви старши мениджърът по комуникации на Световната ядрена асоциация Джонатан Коб, цитиран от онлайн изданието powermag.com. Кобалт-60 се използва за стерилизиране на медицинско оборудване, при лечение на рак и някои заболявания на кръвта.
Канадската компания Bruce Power, която е оператор на 2,4 гигавата атомни мощности, съобщи, че ще предостави 600 000 комплекта за индивидуална защита на медицинските работници в Онтарио. Синхротронът на изследователския център ANSTO в Австралия се използва за определяне на структурата на белтъците на новия коронавирус. Много от тях вече са открити и благодарение на това изследване може да се разработи ваксина, която въздейства върху тях и унищожава вируса.
Операторът на АЕЦ „Пикеринг“ и АЕЦ „Дарлингтън“ – компанията Ontario Power Generation, използва технологията на 3D печата за производство на пластмасови защитни екрани за медицинските работници. В началото на април МААЕ обяви, че първата партида оборудване за диагностика на коронавирус е изпратена в повече от 40 държави. Базираната в Нидерландия международна компания NRG произвежда изотопите технеций, лютеций-177, иридий-192 и стронций-89 в изследователския реактор в Петен. „Нашата дейност има огромно значение за 30 000 пациенти, на които ежедневно помагат медицинските изотопи от Петен. Ще положим всички усилия, за да продължим и занапред работата си в тази област“, заявиха от NRG.
fb
09-04-2020
fb
Цените на петрола ускориха повишението си преди срещата ОПЕК+, но не съвсем
fb
09-04-2020
Към статията
fb
Евростат: 56% от здравните работници в България са над 50-годишна възраст
fb
09-04-2020
Към статията
fb
БЕМФ предлага справедливо разпределение на 150-те млн. лева, възстановени на „Булгаргаз“
fb
09-04-2020
Към статията
fb
КНСБ: 81 предприятия с над 44 хиляди служители са засегнати от кризата досега
fb
09-04-2020
Към статията
fb
Енергийната борса затвори при цена за базова енергия от 43.29 лв. за MWh с ден за доставка 10 април
fb
09-04-2020
Към статията
fb
Украйна се готви за прекратяване на транзита на руски газ
fb
09-04-2020
Към статията